ตามที่กรมบัญชีกลาง มีนโยบายให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นแบบรายละเอียดตามรายการในแต่ละหมวดค่ารักษานั้น กรณีการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายในหมวด 7 การตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กำหนดให้สถานพยาบาลจัดทำรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยให้ระบุรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ซึ่งการกำหนดรหัสดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)

ในการนี้เพื่อให้การจัดทำบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา (Lab catalog) ของสถานพยาบาลมีความครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

  1. สถานพยาบาลจัดทำบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา (Lab catalog) ซึ่งประกอบด้วย รหัส Lab ของโรงพยาบาล,รหัส TMLT, รหัสในหมวด 7 ของกรมบัญชีกลางส่งไปยังสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
  2. การส่งข้อมูล Mapping ให้ส่งผ่านโปรแกรม TMLT Mapping ซึ่ง Download ได้ทางเว็บไซต์ สมสท. ทาง =>> https://this.or.th/
  3. เมื่อผลการ Mapping ผ่านการตรวจสอบจาก สมสท. แล้ว จึงนำไฟล์ดังกล่าวส่งผ่านเวบhttps://catalogue.nhso.go.th/labcatalogue/ ของ สปสช.
  4. Lab catalog ที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช. แล้ว สถานพยาบาลดาวโหลดไฟล์ที่ได้รับการอนุมัตินำเข้าโปรแกรม e-claim เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายต่อไป

การติดต่อประสานงาน

  • Drug catalog : เมลล์ tmt.nhso@gmail.com / หมายเลขโทรศัพท์ 02-832-9298
  • Lab catalog : เมลล์ tmlt.nhso@gmail.com / หมายเลขโทรศัพท์ 02-832-9295 ,02-832-9299

หมายเหตุ : กรณีบัญชีข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา (Lab catalog) ของสถานพยาบาลที่เคยผ่านการอนุมัติจาก สปสช.แล้ว แต่หากตรวจพบในภายหลังว่ารหัสไม่ถูกต้องตามที่ สมสท.กำหนด ข้อมูลการเบิกจ่ายหลังจากนั้นจะไม่ผ่านการตรวจสอบ ขอให้สถานพยาบาลดำเนินการตามที่แจ้งข้างต้นใหม่อีกครั้ง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านแฮด
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเปือยน้อย