การบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่า Lab ในโปรแกรม e-Claim

สปสช.กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่า Lab ในโปรแกรม e-Claim โดยใช้กับ e-Claim version 2.10 ขึ้นไป


No More Posts