อัตราจ่ายค่าบริการทางการแพทย์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ภายในจังหวัดขอนแก่น ปี 2565

ตามหนังสือ ที่ ขก.0032.005/ว2927

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการบริหารกองทุน ผู้ป่วยนอกสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น) กำหนดแนวทางการเรียกเก็บและอัตราจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน สำหรับหน่วยบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ปี 2565 ดังนี้

เริ่มใช้ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. รพศ.ขอนแก่น ค่ายา และอื่นๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 800.-บาท/Visit โดยจ่ายเพิ่มเติม ค่าตรวจ MRI จ่ายตามจริงที่เรียกเก็บ ไม่เกินราคากลางตามรายการของกรมบัญชีกลาง และ
  ค่าตรวจ CT ตามอัตราจ่ายตามข้อตกลง ตามเอกสารแนบท้าย
 2. รพท.สิรินธร จ.ขอนแก่น ค่ายา และอื่นๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 500.-บาท/Visit
 3. รพท.ชุมแพ ค่ายา และอื่นๆ จ่ายตามจริงไม่เกิน 500.-บาท/Visit
 4. รพช. ทุกแห่ง เหมาจ่าย 250.-บาท/Visit
 5. รพ.ค่ายศรีพัชรินทร เหมาจ่าย 250.-บาท/Visit
 6. รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรณีส่งต่อ เรียบเก็บจาก สปสช.โดยส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim OP Refer
  • กรณีอุบัติเหตุ/ ฉุกเฉิน รวมสิทธิผู้พิการ/ทหารผ่านศึก จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 1,400.-บาท/Visit
 7. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาจ่าย 1,550.-บาท/Visit
 8. คณะทันตแพทยศาสตร์ เหมาจ่าย 250.-บาท/Visit
 9. รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เหมาจ่าย 400.-บาท/Visit
 10. รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น เหมาจ่าย 320.-บาท/Visit
 11. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาจ่าย 500.-บาท/Visit
 12. หากโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธรฯ และโรงพยาบาลชุมแพ ส่งผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนสิทธิ UC ของตนเอง เพื่อส่งตรวจ MR ให้ส่งเบิกค่าตรวจไปยังกองทุนจังหวัด จ่ายอัตราจ่ายตามข้อตกลง แต่ไม่เกินราคากลางตามรายการของกรมบัญชีกลาง
 13. กำหนดให้ รพ.สิรินธรฯ ชุมแพ น้ำพอง พล และ รพร.กระนวน เป็นหน่วยรับตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ รพ ขอนแก่น ให้นัดตรวจ CT โดยให้ผู้ป่วยสามารถนำใบสั่งตรวจ (Request For X- Ray) ไปใช้บริการตรวจ CT ได้ทั้ง 5 แห่ง ตามที่ รพ.ขอนแก่นระบุ พร้อมทั้งให้กำหนดวันนัดฟังผลตรวจ CT ดังกล่าวไว้ด้วย อัตราจ่ายค่าตรวจตามข้อตกลง ตามเอกสารแนบท้าย
 14. หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดขอนแก่น จ่ายตามจริงไม่เกิน 70 บาท/Visit

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร ให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีระหว่างกันเอง
 2. พื้นที่รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ให้เรียกเก็บค่าบริการระหว่างกันเอง ตามข้อตกลงของจังหวัดขอนแก่น ปี 2560

กลุ่มงานประกันสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post สรุปมติและข้อสั่งการCFO-9ก.ย.64
Next post แนวทางส่งต่อจังหวัดขอนแก่น