แจ้งแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณสุขก่อนการจ่ายชดเชย (Pre Audit) กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช ๙.๓๐/ว ๘๔๕๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้แจ้งให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในบริการที่จ่ายตามรายการ (PP Free Schedule) ต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณสุขก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ ตามแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

  • ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบเบื้องตัน (verify) ที่ https://eclaim.nhso.go.th/Client/login >>บริการ>>รับชุดข้อมูลผลการตรวจสอบ>>ค้นหา
  • กรณีที่มีข้อมูลบันทึกขอส่งเบิกชดเชยค่าบริการไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ ให้หน่วยบริการดำเนินการแนบเอกสาร ที่ https://ppfs.nhso go.th/ppaudit/

ปฏิทินการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย (Pre audit) กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS)ปีงบประมาณ 2566

Statement (STM) ที่Verify สำหรับการตรวจสอบหน่วยบริการแนบเอกสาร *สปสช.ตรวจสอบโดยทีมผู้ตรวจสอบสปสช.แจ้งผลการตรวจสอบและหน่วยบริการขอทักท้วง (ถ้ามี) **สปสช.พิจารณาผลการทักท้วงของหน่วยบริการ
6512_01 / 6512_028 ม.ค. – 22 ม.ค. 66 23 – 27 ม.ค. 663 ก.พ. – 12 ก.พ. 6613 – 17 ก.พ. 66
6601_01 / 6601_028 ก.พ. – 22 ก.พ. 66 23 – 27 ก.พ. 663 มี.ค. – 12 มี.ค. 6613 – 17 มี.ค. 66
6602_01 / 6602_028 มี.ค. – 22 มี.ค. 66 23 – 27 มี.ค. 663 เม.ย. – 12 เม.ย. 6613 – 17 เม.ย. 66
6603_01 / 6603_028 เม.ย. -22 เม.ย. 6623 – 27 เม.ย. 663 พ.ย. – 12 พ.ค. 6613 – 17 พ.ค. 66
6604_01 / 6604_028 พ.ค. – 22 พ.ค. 66 23 – 27 พ.ค. 663 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 6613 – 17 มิ.ย. 66
6605_01 /6605_028 มิ.ย. – 22 มิ.ย. 66 23 – 27 มิ.ย. 663 ก.ค. – 12 ก.ค. 6613 – 17 ก.ค. 66
6606_01 / 6606_028 ก.ค. – 22 ก.ค. 66 23 – 27 ก.ค. 663 ส.ค. – 12 ส.ค. 6613 – 17 ส.ค. 66
6607_01/6607_028 ส.ค. – 22 ส.ค. 66 23 – 27 ส.ค. 663 ก.ย. – 12 ก.ย. 6613 – 17 ก.ย. 66
6608_01 / 6608_028 ก.ย. – 22 ก.ย. 66 23 – 27 ก.ย. 663 ต.ค. – 12 ต.ค. 6613 – 17 ต.ค. 66
6609_01 / 6609_028 ต.ค. – 22 ต.ค. 66 23 – 27 ต.ค. 663 พ.ย. – 12 พ.ย. 6613 – 17 พ.ย. 66

หมายเหตุ

  • * หน่วยบริการแนบเอกสารเพื่อการตรวจสอบตามข้อมูลติดเงื่อนไข (Verify) ชดเชยได้ที่ https://ppfs.nhso.go.th/ppaudit/login -> เมนูรายงาน
  • ** หน่วยบริการรับทราบผลการตรวจสอบ และกรณีหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบให้ดำเนินการทักท้วงได้ที่ https://ppis.nhso.go.th/ppaudit/ -> เมนูการทักท้วง และจำเป็นต้องระบุเหตุผลการยื่นขอทักท้วงทุกหัวข้อที่ประสงค์ทักท้วงรายการนั้นๆ (ไม่รับพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม)
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
50 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
50 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566
Next post การบันทึกข้อมูลผ่านระบบหมอพร้อม (MOPH Claim)