ชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายสำหรับรพ.สต.ถ่ายโอน

การประชุมชี้แจงการเบิกจ่า …

แจ้งแนวทาง Pre Audit กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แจ้งแนวทางการตรวจสอบเอกสา …