วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation ตามหนังสือที่ สปสช ๖.๗๐ / ว.๑๖๖๘๙ ลงวันที่ 6ส.ค.64

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน Home Isolation และ Community Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามหนังสือ ที่ สปสช ๖.๗๐/ว.๔๖๑๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจ่ายชดเชยงวดแรก แบบเหมาจ่าย ในอัตรา ๓,๐๐๐ บาทต่อราย เมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และทำ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart card หรือตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด สปสช.ขอซักซ้อมแนวทางการจ่ายกรณีบริการ Home Isolation และ Community Isolation เมื่อหน่วยบริการรับผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ไว้ในการดูแล มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

  • ๑) หน่วยบริการพิสูจน์การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิ โดยการขอ Authentication Code ตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด
  • ๒) สปสช.นำข้อมูลการขอ Authentication Code สำหรับบริการ Home Isolation และ Community Isolation มาประมวลผลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาทต่อราย ให้กับหน่วยบริการ
  • ๓) สปสช.จะมีระบบติดตามการให้บริการภายหลังการจ่ายตามอัตราเหมาจ่าย
  • ๔) เมื่อสิ้นสุดการดูแลตามระยะเวลาที่กำหนด หน่วยบริการต้องส่งข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่ายผ่านโปรแกรม e-Claim มายัง สปสช. ภายใน ๓๐ วันหลังให้บริการ
  • ๕) สปสช.ประมวลผลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด หากพบว่า ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สปสช.จะปฏิเสธการจ่าย หากหน่วยบริการไม่เห็นด้วยสามารถขออุทธรณ์ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายัง สปสช.เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
  • ๖) กรณีที่มีการขอ Authentication Code และได้รับการจ่ายในอัตราเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาทต่อราย แล้วหน่วยบริการไม่มีการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายมาในโปรแกรม e-Claim ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน หากไม่พบการให้บริการ จะเรียกเงินคืนค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย ๓,๐๐๐ บาท
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม วันที่ 6 ส.ค.2564
Next post แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบกองทุนตำบลปี2564