ตามหนังสือที่ สปสช ๖.๗๐ / ว.๑๖๖๘๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กำหนดรายการจ่ายเพิ่มเติม และรายการจ่ายที่ปรับอัตรา
๒. วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 • ๑) ปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอยกเลิกข้อความตามหนังสือ สปสช ๖.๗๐/ว.๔๗๕๙ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ โดยใช้ข้อความตามนี้แทน
  • ๑.๑ กรณีการออกตรวจนอกพื้นที่ Active Case Finding (ACF) ให้ใช้ ATK ในการตรวจเป็นหลัก เนื่องจากทราบผลได้ทันที หากจำเป็นต้องใช้การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ให้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • ๑.๒ กรณีการมาขอรับบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในสถานพยาบาล/หน่วยบริการ สามารถใช้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ดูแลรักษาตรวจด้วยวิธี RT-PCR ได้ และขอรับค่าใช้จ่ายมายัง สปสช.
 • ๒) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กำหนดเพิ่มเติม มีรายการดังนี้
  • ๒.๑ ค่าออกซิเจน สำหรับการดูแลแบบ Home Isolation และ Community Isolation
  • ๒.๒ ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19
  • ๒.๓ ค่าห้องรวมค่าอาหาร สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กรณีรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
  • ๒.๔ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 กรณีรับไว้เป็นผู้ป่วยใน
 • ๓. วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score ไตรมาส 3 ปี 2564
Next post หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม วันที่ 6 ส.ค.2564