แนวทางเบิกค่ารักษาตามประกาศกรมบัญชีกลาง กรณีโควิด

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิก …

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะตาอักเสบซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลา …