แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยนอก กรณีส่งเบิกล่าช้าเกิน 1 ปี ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว79 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 จากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

การบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศของกรมบัญชีกลาง ว79 (31 ม.ค. 65) เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายดรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของสถานพยาบาลทางราชการ กรณีส่งเบิกล่าช้าเกิน 1 ปี โดยประกาศให้สถานพยาบาลสามารถบิกค่ารักษาฯ กรณีที่เกิน 1 ปีใด้ สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ในฐานะหน่วยงานที่รับข้อมูลการเบิกจ่าย ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

 1. สำหรับธุรกรรมที่เกิดก่อนวันที่ 4 พ.ค. 2561 (ก่อนที่จะเริ่มใช้ระบบ EDC)
  • 1.1 กรณีที่สถานพยาบาลเตยส่งเบิกมาก่อน
   • ธุรกรรมที่เคยติด C มาก่อน สกส. ใช้ Invno เป็น key กรณีที่สถานพยาบาลมีการเปลี่ยน Invn0 ในการแก่ C ให้ดำเนินการตามข้อ 1.2
   • สถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูลเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค. 2565
  • 1.2 กรณีที่สถานพยาบาลไม่เคยส่งเบิกมาก่อน
   • สถานพยาบาลบันทึกสำเนาเวชระเบียนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงแผ่น CD แล้วส่งไปที่กรมปัญชีกลาง และขอทำข้อตกลงและพิจารณาเป็นรายกรณี
 2. สำหรับธุรกรรมที่เกิดในช่วงวันที่ 4 พ.ด. 2561 – 31 ธ.ค. 2563
  • 2.1 สำหรับธุรกรรมที่มี เลข AppCode แล้ว
   • กรณีที่สถาน พยาบาลยังไม่เคยส่งเบิกมาก่อน สถานพยาบาลสามารถส่งเปิกได้ โดยไม่ต้องขออุทธรณ์
   • สกส. จะเวันการตรวจ AppCode เฉพาะรหัส A04 (จำนวนเงินไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับเครื่อง edc) เท่านั้น หากติด C ด้วยรหัส AppCode ๆ ให้สถานพยาบาลดำาเนินการตามข้อ 2.2
   • สถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูลเบิกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 ก.ค. 2565
  • 2.2 สำหรับธุรกรรมที่ยังไม่มีเลข AppCode
   • สถานพยาบาลบันที่กสำเนาเวชระเบียนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงแผ่น CD แล้วส่งไปที่กรมบัญชีกลาง และขอทำข้อตกลงและพิจารณาเป็นรายกรณี
 3. สำหรับธุรกรรมที่เกิดในช่วงวันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
  • สถานพยาบาลส่งข้อมูลเบิกได้ภายใน 1 ปี 6 เดือน นับจากวันรับบริการ
  • กรณีที่สถานพยาบาลส่งลำช้าเกินกว่า 1ปี 6 เดือน สกส. ตรวจตัด C รหัส C33
   • C33: ส่งล่าช้ากว่า 1 ปี 6 เดือน สำหรับธุรกรรมที่เกิดช่วงวันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
หมายเหตุ : หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่กำหนด หรือระยะเวลาที่ขยาย สถานพยาบาลฯ จะไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินและกรมบัญชีกลางจะไม่รับพิจารณาคำขออนุมัติทุกกรณี
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รวมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน
Next post เอกสารชี้แจงกรณีฟอกไต