โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • บรรยายเรื่อง ภาพรวมของระบบบัญชี New GFMIS Thai /ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ/เอกสารหลักฐานประกอบในการบันทึกบัญชี / การวิเคราะห์รายการบัญชี/การตรวจสอบรายงานบัญชีประจำวัน / ประจำเดือน/การกำกับ ติดตาม การจัดทำบัญชีของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานเขตสุขภาพ โดย นางสาวสมรัก แสนสุพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  • บรรยายเรื่อง การบันทึกบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS Thai/เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณฝากคลัง โดย นางสาวปุณญธิดา ลิ้มรักษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • บรรยายเรื่อง การบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ โดย นางสาวชลธิชา จินดารัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • บรรยายเรื่อง การบันทึกบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS Thai / ระบบรับ – นำส่ง เงินรายได้แผ่นดิน, เงินเบิกเกินส่งคืน, เงินนอกฝากคลัง โดย นางสาวจิตติวรรณ แสงพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
  • บรรยายเรื่อง วิธีการตรวจสอบบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ New GFMIS Thaiโดย นางสาวจันทร์ธิมา อรุณธัญญาวิรัช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • บรรยายเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี /การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและเอกสารประกอบในระบU AFS และ T-AFS โดย นางสาวปุณญธิดา ลิ้มรักษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการและ นางสาวจันทร์ธิมา อรุณธัญญาวิรัช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  • เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (GAQA)และ การประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร โดย นางสาวเอกศิตา แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • บรรยายเรื่องระบบสินทรัพย์ถาวร โดย นายบุญฤทธิ์ ยศทัพ และทีมวิทยากรจากกลุ่มบริหารพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
100 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ตัวชี้วัด รพ.สต.สังกัด อบจ.ขอนแก่น 2567
Next post ประชุมชี้แจงการนำ DRG v6 มาใช้