หน่วยงานบริการสุขภาพ หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข บริหารงานด้านสาธารณสุข และงานศึกษา-วิจัยด้านสาธารณสุข ที่จำเป็นต่อสุขภาพ เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาล เป็นตัวเลข 5 หลัก โดย Running Number ตั้งแต่ 00001 – 89999 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาล 1 แห่ง จะมีรหัส เพียง 1 รหัส เท่านั้น หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ ภาครัฐ หน่วยงานบริการสุขภาพที่จะกำหนดรหัสใหม่ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีการขอจัดตั้งหน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาล โดยมีขั้นตอนการขอจัดตั้งและได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากผู้บริหารระดับกระทรวง โดยเป็นหน่วยงานบริการสุขภาพ/สถานพยาบาล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย
 2. สถานที่ตั้งชัดเจน พร้อมพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 3. มีโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังรองรับบุคลากร
 4. มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และบุคลากรชัดเจนเป็นของหน่วยงานเอง

หมายเหตุ

 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ ประเภทสถานพยาบาล และรายละเอียดของสถานพยาบาลนั้นๆ จะไม่กำหนดรหัสใหม่ ยังคงใช้รหัสเดิมแต่จะมีฟิลด์เก็บข้อมูลประวัติไว้
 2. กรณีที่เป็นหน่วยงานเครือข่าย/สาขา จะกำหนดรหัสเป็นตัวเลข 5 หลัก ดังนี้
  • 2.1 หน่วยงานเครือข่าย/สาขา มีที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานเดิม รหัส 99XXX
  • 2.2 หน่วยงานเครือข่าย/สาขา มีที่ตั้งอยู่ภายนอกหน่วยงานเดิม รหัส 77XXX
  • 2.3 กรณีหน่วยงานเครือข่าย/สาขา ย้ายที่ตั้งจากภายในไปตั้งอยู่ภายนอกหน่วยงานเดิม จะเปลี่ยน จาก รหัส 99XXX เป็น รหัส 77XXX

อ้างอิงจาก

งานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล สำนักดิจิทัลสุขภาพ โทร. 02-5902388
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การบริหารจัดการด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวในประเทศไทย
Next post กรมบัญชีกลางปรับหลักเกณ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล