แนวปฏิบัติทางบัญชีเกณฑ์คงค้าง กรณีหน่วยบริการได้รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของปีงบประมาณก่อน

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้ถือปฏิบัติการจัดทำและนำเสนอรายงานงบการเงินที่จัดทำตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้าง โดยรับรู้รายการที่เกี่ยวข้องในงวดบัญชีที่เกิดรายการ นั้น
จากการตรวจสอบงบทดลองหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พบว่าหน่วยบริการรับรู้รายได้ไม่ตรงงวดบัญชี ได้แก่ บัญชีรายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP/P จากสปสช. ในปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการรับโอนเงินค่าบริการจากผลการดำเนินงานปีก่อน ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเป็นโรคประจำถิ่น มีผลตั้งแต่การให้บริการวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยบริการปฏิบัติตามแนวทางบัญชีเกณฑ์คงค้างสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ จึงเห็นควรแจ้งเป็นแนวทางให้หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติดังนี้

  • ๑. ปรับปรุงบัญชีรายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-OP/IP จากสปสช. (๔๓๐๑๐๒๐๑๑๕.๒๖๗ /.๒๖๘ และบัญชีส่วนต่างค่ารักษาที่สูง(ต่ำ)กว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-COVID-19 IP จาก สปสช. (๔๓๐๑๐๒๐๑๐๕.๒๖๙/.๒๗๐) เข้าบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด-รายได้ (ต๑0๒๐๑๐๑๐๒.๑๐๒) กรณีได้รับโอนเงินเป็นของการดำเนินงานปีก่อน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
  • ๒. หน่วยบริการบันทึกรายการทางบัญชี กรณีให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 เป็นลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหลักในระบบปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายเอกสารนี้)
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (พ.ศ. 2566)
Next post ชี้แจงคุ้มครองสิทธิปี66