อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล PP Fee Schedule ๒๒ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โดย นายพิทักษ์ชัย จิตรมั่น เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป่าหมายได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ หน่วยบริการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7

กำหนดการ

 • บรรยายเรื่อง “กองทุน PP บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (PP&NPP, PPA, PP basic service)”
  • บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Oral Screening)
  • บริการตรวจคัดกรองและค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง
  • บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต
  • บริการตรวจยีน BRCA๑/8RCA๒ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยีนกลายพันธุ์
  • บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วยเครื่องTandem mass spectrometry (TMS)
  • บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
  • บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
  • บริการวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในผู้ใหญ่
  • บริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มสี่ยง)
 • บรรยายเรื่อง “การบริหารกองทุน OP ผู้ป่วยนอก”
  • กองทุนบริการ Telehealth
  • กองทุนบริการ ส่งยาทางไปรษณีย์
  • กองทุน OP-AE, OP-Anywhere, OP-Refer, OP-Walk in,
  • กองทุนไตวายเรื้อรัง HD/CAPD
  • กองทุน DM HT GDM PDM
  • กองทุน HIV
  • กองทุน TB
  • กองทุน Instrument
  • กองทุน palliative care
  • กองทุน ฟื้นฟู /IMC
  • กองทุน จิตเวชชุมชน
  • กองทุน แพทย์แผนไทย/บริการกัญชา
  • กองทุน OP Covid-๑๙
  • กองทุน OP ODS
  • กองทุน CA
  • กองทุน Home Ward
  • กองทุน รากฟันเทียมสำหรับผู้ไม่มีฟันทั้งปาก
 • บรรยายเรื่อง “การบริหารกองทุน IP ผู้ป่วยใน”
  • ผู้ป่วยใน ในเขต ข้ามเขต
  • ผู้ป่วยใน โรคเฉพาะ
  • ผู้ป่วยใน Covid-19
  • ผู้ป่วยใน ทารกแรกเกิดที่มีความดันปอดสูง
  • ผู้ป่วยใน บริการสำรองเตียง
  • ผู้ป่วยใน MIS
  • ผู้ป่วยใน ORS
  • ผู้ป่วยใน บริการผ่าตัดข้อเข้าเทียม
  • ผู้ป่วยใน บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
  • ผู้ป่วยใน บริการผ่าตัดต้อกระจก OP/IP
  • ผู้ป่วยใน บริการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

เอกสารประกอบการประชุม

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ปี 2566
Next post อบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์