คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเล่มนี้ เป็นคู่มือที่บูรณาการงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยการรวบรวมความรู้และระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและคู่มือชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อภาพรวมประเทศและพื้นที่ และริเริ่มออกแบบโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือชุดเครื่องมือฯ นี้ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการกับประชาชนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

  • ชุดเครื่องมือที่ 1 ชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์โรคไม่ติดต่อในชุมชน
  • ชุดเครื่องมือที่ 2 ชุดเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงในชุมชน
  • ชุดเครื่องมือที่ 3 ชุดเครื่องมือในการประเมินและการดัดแปลงสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
  • ชุดเครื่องมือที่ 4 ชุดเครื่องมือการออกกำลังกายลดโรคไม่ติดต่อในชุมชน
  • ชุดเครื่องมือที่ 5 ชุดเครื่องมือการประเมินและเฝ้าระวังยาสูบในชุมชน
  • ชุดเครื่องมือที่ 6 ชุดเครื่องมือการประเมินการติดสุรารายบุคคล
  • ชุดเครื่องมือที่ 7 ชุดเครื่องมือแบบประเมินความเครียดด้วยตนเองและแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า
  • ชุดเครื่องมือที่ 8 ชุดเครื่องมือการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
  • ชุดเครื่องมือที่ 9 ชุดเครื่องมือการติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ผลการประกวด Brigth spot hospital ปี2565
Next post ย้ายหน่วยบริการ ‘เกิดสิทธิทันที’