ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนด ให้ระบุรหัสรายการหมวด 6 และหมวด 7 ในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลตามที่อ้างถึง 1. นั้น ซึ่งสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้สถานพยาบาลจัดส่งรหัส TMLT เฉพาะหมวด 7 ตามที่อ้างถึง 2. นั้น บัดนี้ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท .) ได้จัดทำรหัส TMLT ของรายการหมวด 6 (ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต) แล้ว สกส. จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หมวด 6 ดังนี้

  1. ให้สถานพยาบาลจัดทำข้อมูลบัญชีอ้างอิงการตรวจห้องปฏิบัติการ (Lab catalog) ของรายการค่ารักษาพยาบาลหมวด 6 โดยมีโครงสร้าง รูปแบบ ขั้นตอน และการบันทึกช้อมูล เหมือนกับรายการหมวด 7 ที่สถานพยาบาลได้ปฏิบัติแล้ว ตามที่อ้างถึง 2.
  2. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ
    • 1 กรกฎาคม 2564 สกส. เริ่มรับ Lab catalog หมวด 6
    • 1 สิงหาคม 2564 สกส. เริ่มติดรหัสเตือน ในข้อมูลเบิก
    • 1 ตุลาคม 2564 สกส. เริ่มติดรหัส Error (ติด C) ในข้อมูลเบิก

ติดต่อเพิ่มเติมที่ ส่วนงานมาตรฐานและบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
โทร. 0-2298-0405-8 ต่อ 110,114, 122,125

อ้างถึง

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 372 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
2.หนังสือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่ สวรส 04.1/0173 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารและสถานที่ลงทะเบียนบัตรทอง
Next post บริการผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควร ในพื้นที่เขตภาคอีสาน