ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอหนองสองห้อง แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00หนองสองห้องหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
01หนองสองห้องหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
02หัวหนองหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
03ไทยสามัคคีหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
04ไทยนิยมหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
05โนนชาดหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
06โคกล่ามหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
07บกหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
08เมยหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
09กุดรังหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
10หนองบอนหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
11โนนรังหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
12เปาะหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
13โนนกราดหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
14ขามหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
15หนองบัวหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04396รพ.สต.หนองสองห้อง
16ไทยเจริญหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
17รัตนวารีหนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
77หมู่ที่ 77หนองสองห้องหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน11007รพ.หนองสองห้อง
01คึมชาดคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
02หนองกุงคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
03ชาดใหญ่คืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
04หนองแวงตอตั้งคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
05ศุกชัยคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
06ปอแดงคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
07ศรีสมบูรณ์คืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
08หนองชุมพลคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
09หนองแวงเหนือคืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
10หนองกุงใหม่คืมชาดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04397รพ.สต.คึมชาด
01กอกโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
02สำราญน้อยโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
03สว่างโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
04บ้านสำราญโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
05โนนแต้โนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
06โคกสูงโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
07โนนสวัสดิ์โนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
08ดอนหันโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
09โนนธาตุโนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
10ชาดใหญ่โนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
11โนนสวรรค์โนนธาตุหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04399รพ.สต.โนนธาตุ
00ตะกั่วป่าตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
01ตะกั่วป่าตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
02หนองตะครองตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
03หนองเปล่งตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
04หนองคูบัวตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
05หนองบัวแดงตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
06สระขามตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
07เล้าตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
08ดอนตะแบงตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
09โนนตาลตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
10นาสวนตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
11บ้านหนองตะไกล้ตะกั่วป่าหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
01บ้านสำโรงสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
02หนองกาวสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
03ดอนแดงสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
04เหล่านกชุมสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
05หินลาดสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
06สำโรงเหนือสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
07หนองคลองใหญ่สำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
08นาดีสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
09หนองคลองเจริญสำโรงหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04401รพ.สต.สำโรง
01หนองเม็กหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
02ท่าหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
03หัวขัวหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
04วังคูณหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
05หนองบังแดงหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
06โนนเหลื่อมหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
07หนองหว้าหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
08โคกสูงหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
09โนนสมบูรณ์หนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
10โนนตาเถรหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
11หนองไทรหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
12หนองสรวงหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
13หนองแวงหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
14เหล่าดาราหนองตระกร้าหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
15หนองเม็กเหนือหนองเม็กหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04402รพ.สต.หนองเม็ก
01หนองแวงยาวดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
02หนองแสงดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
03โนนท่อนดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
04หนองไผ่น้อยดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
05ดอนดู่ดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
06โนนสะอาดดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
07หัวหนองแวงดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
08หนองบัวลองดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
09กุดหว้าดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
10ห้วยตะกั่วดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
11ป่าหวายดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
12ดอนดู่เหนือดอนดู่หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04403รพ.สต.ดอนดู่
01หนองหญ้าขาวดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
02หนองมะยาวดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
03หนองพลวงดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
04หนองช้างน้ำดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
05หนองชาดดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
06หัวละเลิงดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
07โนนม่วงดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
08ดงเค็งดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
09หนองดู่ดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
10โกรกดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
11หนองสรวงดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
12โคกกลางดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
13หนองโบสถ์พัฒนาดงเค็งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04404รพ.สต.ดงเค็ง
01หนองเหล็กหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
02หนองกุงหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
03หันโจดหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
04หนองหญ้าขาวหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
05บ้านตะคร้อหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
06กุดหอยกาบหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
07แฝกหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
08ดอนข้าวโพดหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
09ขามป้อมหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
10เหล่าชาดหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
11สระหงษ์หันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
12ชาดน้อยหันโจดหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04405รพ.สต.หันโจด
01ดอนดั่งดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
02กระนวนดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
03หนองทุ่มดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
04หนองวัดป่าดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
05หนองค่ายดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
06โนนสว่างดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
07หินแร่ดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
08หนองแวงน้อยดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
09โนนทันดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
10เสรีชลดอนดั่งหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04406รพ.สต.ดอนดั่ง
01วังหินวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
02วังทองวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
03หนองศาลาวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
04หนองคลองน้อยวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
05หนองทุ่มวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
06หลักด่านวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
07หนองเสี้ยววังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
08หนองยางวังหินหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04407รพ.สต.วังหิน
01หนองไผ่ล้อมหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
02ขุมปูนหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
03หนองกุงสว่างหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
04บ้านสวองหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
05หนองหวายหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
06โนนจอมศรีหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
07หนองกุงศรีหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
08สวองใหม่หนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
09หนองไผ่พัฒนาหนองไผ่ล้อมหนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง07-รพ.ชุมชน04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองเรือ
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภออุบลรัตน์