ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอหนองเรือ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00หนองเรือหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
01หนองเรือหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
02หนองเรือหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
03เหล่าหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
04หนองกุงหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
05ฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
06ฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
07สะอาดหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
08ท่าศาลาหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
09หนองไฮหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
10หนองเรือหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
11เหล่าคำเจริญหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04283รพ.สต.หนองเรือ
12ศาลาทองหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
13ใหม่หนองเรือหนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
77หมู่ที่ 77หนองเรือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน10997รพ.หนองเรือ
01เม็งบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
02เม็งบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
03เม็งบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
04หนองกุงใหญ่บ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
05นาหว้าบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
06ป่าเสี้ยวบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
07เหมือดแอ่บ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
08หนองโนบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
09สว่างดอนดู่บ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
10หาดบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
11หนองแสงบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
12ดอนช้างบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
13หนองกุงน้อยบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
14เม็งบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
15นาคำบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
16เหมือดแอ่บ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
17เม็งทองบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
18เม็งบ้านเม็งหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04285รพ.สต.บ้านเม็ง
00บ้านกงบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
01กงเก่าบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
02กงกลางบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
03เปือยบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
04หนองสระบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
05หนองเม็กบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
06หนองทุ่มบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
07ท่าลี่บ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
08ดอนโมงบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
09ตลาดดอนโมงบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
10โนนศิลาบ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
77หมู่ที่ 77บ้านกงหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
01ยางคำยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
02ยางคำยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
03หนองหว้ายางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
04ดอนแขมยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
05นางิ้วยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
06ดอนคอมยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
07หนองแวงยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
08ดอนหันยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04286รพ.สต.บ้านกง
09หนองนางวงษ์ยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
10หนองแดงยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
11แดงน้อยยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
12นางิ้วยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
13ยางคำยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
14ยางคำยางคำหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04287รพ.สต.ยางคำ
01จระเข้จระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
02หัวนาจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
03หัวนาจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
04โพนสว่างจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
05หัวบึงจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
06หนองหอยจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
07โคกกลางจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
08หนองแปนจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
09เทพเทวัญจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
10โพนสว่างจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
11บึงสว่างจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
12หัวนาจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
13เทพเทวัญจระเข้หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04288รพ.สต.จระเข้
01โนนทองโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
02หนองโดกโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
03กุดเลาโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
04ภูมูลเบ้าโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
05สระพังข่าโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
06หนองเขื่อนช้างโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
07หนองนกเขียนโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
08กุดแคนโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
09ฝางน้อยโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
10โนนทองโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
11ไผ่โนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
12หินลาดโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
13ห้วยทรายโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
14ดงน้อยโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
15โนนทองโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
16ภูมูลเบ้าโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
17หนองเขื่อนช้างโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
18ทรัพย์เจริญโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
19คลองเจริญโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
20โนนทองโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04289รพ.สต.โนนทอง
21หนองนกเขียนโนนทองหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
00กุดกว้างกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
01หนองไผ่กุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
02โคกสูงกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
03ขนวนกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
04กุดกว้างกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
05โนนดู่กุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
06โคกกลางกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
07หนองโกกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
08สำราญหินลาดกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
09บะยาวกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
10โนนฟันเรือกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
11หนองตาไก้กุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
12ก.ม. 52กุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
13โนนสะทอนกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
14หนองดินกี่กุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
15หนองกุงกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
16โนนสง่ากุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
17ขนวนนครกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
18หนองแวงกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
19บะยาวสันติสุขกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
20โนนฟันเรือกุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
21หนองไผ่พัฒนากุดกว้างหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
00โนนทันโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
01โนนทันโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
02โนนทันโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
03หว้าโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
04หว้าโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
05เปือยโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
06นาโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
07กุดฉิมโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
08กุดฉิมโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
09ห้วยม่วงโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
10ร่องสมอโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
11โนนสะอาดโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
12โนนทันน้อยโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04292รพ.สต.กุดกว้าง
13โนนโพธิ์ชัยโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04293รพ.สต.โนนทัน
14ร่มเย็นโนนทันหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน13898รพ.สต.บ้านหว้า
00โนนสะอาดโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
01โนนสะอาดโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
02หนองไฮโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
03โนนจั๊กจั่นโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
04หนองแกโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
05โคกกลางโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
06หนองลุมพุกโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
07หนองแวงโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
08โนนหินแห่โนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
09ดอนหันโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
10โนนสวรรค์โนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
11โนนคูณโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
12พรสวรรค์โนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
13โนนศีลาโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04294รพ.สต.โนนสะอาด
14โนนสว่างโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
15ใหม่สันติสุขโนนสะอาดหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
00บ้านผือบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
01โนนทองบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
02หนองแสงบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
03หนองแสงบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
04โพธิ์ตากบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
05โนนฆ้องบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
06หนองผือบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
07หนองผือบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
08ดอนกอกบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
09ผือพัฒนาบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ
10โพธิ์ตากบ้านผือหนองเรือ10997รพ.หนองเรือ07-รพ.ชุมชน04296รพ.สต.บ้านผือ

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองนาคำ
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองสองห้อง