ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภออุบลรัตน์ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01โคกสูงโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
02โคกสูงโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
03โคกสว่างโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
04คำบอนโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
05โคกสูงโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
06โนนสวรรค์โคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
07อุดมศิลป์โคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
08คำบงพัฒนาโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
09นิคมโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
10โคกสว่างโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
11คำบอนโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
12โคกสูงโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
13โคกสูงโคกสูงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04340รพ.สต.โคกสูง
01ขุนด่านบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
02ดงบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
03ดงบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
04บ่อบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
05หนองแต้บ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
06หนองแต้บ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
07ห้วยทรายบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
08กุดเซียงมีบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
09คำปลาหลายบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
10ทรัพย์ภูพานบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
11หนองผักแว่นบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
12บ่อเหนือบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
13บ่อกลางบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
14ห้วยทรายเหนือบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
15กุดเชียงมีบ้านดงอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04341รพ.สต.บ้านดง
00เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
01บ่อนกเขาเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
02พระบาทเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
03ท่าเรือเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
04เชื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
05โคกน้ำเกลี้ยงเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
06โนนจิกเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
07ภูคำเบ้าเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
08โนนสวรรค์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
09แก่งศิลาเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
10ภูเขาวงเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
77หมู่ที่ 77เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน11001รพ.อุบลรัตน์
01นาคำนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
02โนนราศรีนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
03กุดกระหนวนนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
04หนองไหลนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
05ห้วยคำน้อยนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
06พระพุทธบาทนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
07สัมพันธ์นาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
08เล้านาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
09หนองขามนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
10หนองแวงนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
11ทานตะวันนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
12นาคำน้อยนาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
13หนองแวงใหม่นาคำอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04343รพ.สต.นาคำ
01ศรีสุขศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
02สำราญศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
03โนนศิลาศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
04ท่าพระยาณรงค์ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
05โคกกลางศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
06หนองแสงศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
07ศาลาดินศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
08โนนเจริญศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
09ห้วยเตยศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
10ศรีสุขสำราญศรีสุขสำราญอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
01โนนสะอาดทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
02จรเข้สงเคราะห์ทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
03โนนอินทร์แปลงทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง
04ทรัพย์สมบูรณ์ทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง
05หนองผือทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง
06ห้วยยางทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
07ทุ่งโป่งทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง
08ห้วยยางทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
09แหลมทองทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
10ทุ่งโป่งทุ่งโป่งอุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์07-รพ.ชุมชน14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองสองห้อง
Next post เอกสารประกอบการประชุมแนวทางเบิกจ่ายcovid19 16-07-2564