ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอแวงใหญ่ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00คอนฉิมคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
01คอนฉิมคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
02โนนใหญ่คอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
03โนนสวรรค์คอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
04ดงบังคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
05ป่าแดงคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
06ดอนโจดคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
07โคกสว่างคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
08โนนเก่าน้อยคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
09คอนฉิมพัฒนาคอนฉิมแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04386รพ.สต.คอนฉิม
01ใหม่นาเพียงใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
02หนองแดงใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
03ดอนหันใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
04โนนจันทึกใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
05โจดใหญ่ใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
06โสกไผ่ใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
07ถลุงเหล็กใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
08หนองทุ่มใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
09โสกเหลื่อมใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
10ท่าเยี่ยมใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
11โนนโพธิ์ใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
12ห้วยแกใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
13ร่มโพธิ์ทองใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
14ใหม่นาเพียงพัฒนาใหม่นาเพียงแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
01โนนทองโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
02รัตนะโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
03สีหนาทโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
04โนนข่าโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
05โนนแดงโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
06ชีท่าวังเวินโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
07หนองแซงโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
08ป่าไม้งามโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
09แสงอรุณโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
10โนนทองใต้โนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
11รัตนะวดีโนนทองแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04389รพ.สต.โนนทอง
00แวงใหญ่แวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
01แวงใหญ่แวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
02ดอนบาลไทแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
03หัวหนองแวงแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
04หนองกระรอกแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
05บะแคแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
06แวงพัฒนาแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
07เมืองทองแวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
77หมู่ที่ 77แวงใหญ่แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน11005รพ.แวงใหญ่
01โนนสะอาดโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
02นาโพธิ์โนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
03กุดหมากเห็บโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
04กุดหมากเห็บโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
05ห้วยบงโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
06วังหว้าโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
07ตลาดน้อยโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
08นาโพธิ์โนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
09นาโพธิ์โนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
10กุดหมากเห็บโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด
11กุดหมากเห็บโนนสะอาดแวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่07-รพ.ชุมชน04390รพ.สต.โนนสะอาด

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแวงน้อย
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีชมพู