ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอแวงน้อย แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00แวงน้อยแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
01แวงน้อยแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
02ดอนหันแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
03หนองแขมแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
04กุดรูแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
05อีโลแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
06โคกสีแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
07หนองหอยแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
08ป่าเป้งแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
09โนนศิลาแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
10นาจานแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
11โนนขี้เหล็กแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
12ศรีเมืองแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
13หนองแขมสองแวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
77หมู่ที่ 77แวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
78หมู่ที่ 78*แวงน้อยแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน11006รพ.แวงน้อย
01ก้านเหลืองก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
02โคกสูงก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
03หนองโกก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
04โสกกระหนวนก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
05โคกใหญ่ก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
06โสกน้ำขาวก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
07หนองสองห้องก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
08ตลาดก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
09หนองแกก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
10บะแหบก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
11โนนศาลาก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
12บ้านก้านเหลืองหนองแวงก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
13หญ้าคาก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
14สวนยาก้านเหลืองแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04391รพ.สต.ก้านเหลือง
01โนนเขวาท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
02ท่านางแนวท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
03หนองบัวเลิงท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
04โพนงามท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
05หนองหญ้าขาวท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
06หนองกุงท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
07น้ำซับท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
08ท่านางแนวสองท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
09ท่านางแนว 3ท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
10โนนเขวาสองท่านางแนวแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04392รพ.สต.ท่านางแนว
01ละหานนาละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
02หนองแวงห้วยทรายละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
03ทุ่งมนละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
04หนองดู่ละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
05หนองสะแบงละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
06โนนทองหลางละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
07หญ้าคาละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
08หนองผือละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
09ศรีชุมพรละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
10โคกสูงละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
11คลองเจริญละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
12บึงบัวทองละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
13ห้วยทรายละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
14หนองสะแบงสองละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
15หนองดู่พัฒนาสองละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
16โนนถาวรละหานนาแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04393รพ.สต.ละหานนา
01โคกล่ามท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
02หนองแวงท่าวัดท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
03โนนสะอาดท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
04รวงท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
05โนนโจดท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
06ลาดท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
07หนองโกน้อยท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
08โนนไทท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
09รุ่งตะวันท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
10โคกล่ามสองท่าวัดแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04394รพ.สต.ท่าวัด
01ทางขวางทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
02หนองม่วงทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
03โนนงิ้วทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
04หัวนาทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
05โนนบกทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
06โคกสง่าทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
07หันโสกเชือกทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
08หนองหญ้าปล้องทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
09พระเจ้าทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
10สันติสุขทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง
11ทางขวางสองทางขวางแวงน้อย11006รพ.แวงน้อย07-รพ.ชุมชน04395รพ.สต.ทางขวาง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงเก่า
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแวงใหญ่