เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรืองานบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูจัดเป็น 1ใน 4 พันธกิจทางการแพทย์ ตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลก คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลายวิชาชีพ ร่วมกันดูแลประชาชนซึ่งมีความพิการทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรจากความเจ็บป่วยให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยกิจกรรมการบริการที่ครอบคลุมทุกมิติ และมีคุณภาพทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว

ดังนั้น เมื่อกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข เชิญผู้แทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านสารารณสุขทุกสาขา มาร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนบริการ เมื่อปี พ.ศ.2563 – 2566 จึงนับเป็นโอกาสดียิ่งที่บุคลากรด้านเวชกรรมฟื้นฟู ได้ร่วมมือกันศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการและจัดทำหนังสืออัตราค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูในรูปของคณะอนุกรรมการกำหนดและปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข
ทางด้านเวชกรรมฟื้นฟู โดยมีผลลัพร์ คือ ต้นทุนบริการและอัตราค่าบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู

จากการทุ่มแรงกายและแรงใจของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคน กองบริหารการสารารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นว่าสมควรนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมเพื่อจัดทำรูปเล่มในรูปแบบหนังสือิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและหน่วยบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูได้ใช้สืบคันที่มาของต้นทุนกิจกรรม

สุดท้าย ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายด้านเวชกรรมฟื้นฟูในประเทศไทยมีโอกาสรวมตัวกันทำผลงานร่วมกัน คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างย่งต่อการกำหนดอัตราค่าบริการด้านงานเวชกรรมฟื้นฟูของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รวมประกาศ สปสช. ปี 2566
Next post คู่มือแนวทางการดำเนินงานบริการแพทย์แผนไทย