เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน
ก่อนจ่ายชดเชย (Pre Audit) HI/CI/OP SI สำหรับหน่วยบริการ

วันที่ 25 เม.ย. 2565
  • 09.45– 10.00 น. ทบทวนเกณฑ์การจ่าย Home Isolation / Community Isolation / OP Self Isolation คุณพิสิทธิ มั่งมี สปสช.เขต 8 อุดรธานี
  • 10.0 10.00 – 10.30 น. แนวทางการตรวจสอบก่อนจ่าย (Pre Audit) เพื่อบริการสาธารณสุข กรณี Home Isolation / Community Isolation / OP Self Isolation คุณภิญญดา เอกพจน์ ฝ่ายตรวจสอบการชดเชย สปสช.
  • 10.30 – 11.00 น. แนวทางการจัดเตรียมเวชระเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ติดเงื่อนไข Verify ในระบบทักท้วง กรณี Home Isolation / Community Isolation / OP Self Isolation คุณขวัญใจ คงสกุลฝ่ายตรวจสอบการชดเชย สปสช.
  • 11.00 – 11.30 น. แนวทางการจัดเตรียมเวชระเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลติดเงื่อนไข Verify และหลักฐานที่ต้องจัดเตรียมเพื่อยืนยันการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด 19 คุณสุมณฑา โสภาพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบการชดเชย สปสช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post CPG COVID-19 อัพเดต22เม.ย.65
Next post ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขกรณี Covid-19