กด Ctrl + F ที่คีย์บอร์ดเพื่อค้นหารหัสหน่วยบริการ รพ.สต.

ข้อมูลจาก สปสช.เขต7 ขอนแก่น อัพเดต 16 ธันวาคม 2564
อำเภอรหัสชื่อวันสมัครจำนวนยาที่ผ่านบัญชียาผ่านแล้ว
กระนวน04352รพ.สต.บ้านฝาง13/05/25641N
กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์13/05/25641N
กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่13/05/25641N
กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม30/04/25611N
กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่25/02/25641N
กระนวน04354รพ.สต.หนองโน25/02/25641N
กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง29/03/25641N
กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด29/03/25641N
กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง29/03/25641N
กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด29/03/25641N
กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ29/03/256498Y
เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ28/02/256184Y
เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์28/02/2561136Y
เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง30/04/256186Y
เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย30/04/2561134Y
เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม30/04/256180Y
เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว30/04/256179Y
โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย30/04/2561102Y
โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง30/04/256189Y
โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก30/04/2561102Y
โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์30/04/256187Y
ชนบท04434รพ.สต.วังแสง28/02/2561120Y
ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น28/02/2561167Y
ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่28/02/2561127Y
ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม28/02/2561121Y
ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า28/02/2561263Y
ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง28/02/2561139Y
ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก28/02/2561541Y
ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่28/02/256196Y
ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาผาย28/02/2561157Y
ชนบท04440รพ.สต.ศรีบุญเรือง28/06/2561102Y
ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง28/06/2561166Y
ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง28/02/2561196Y
ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม28/02/2561217Y
ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด28/02/2561124Y
ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า28/02/2561191Y
ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด28/02/2561211Y
ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง28/02/2561204Y
ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ28/02/2561200Y
ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้28/02/2561195Y
ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด28/02/2561196Y
ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่28/02/2561199Y
ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง28/02/2561198Y
ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม28/02/2561200Y
ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน28/02/2561211Y
ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา28/02/2561192Y
ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง28/02/2561189Y
ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม28/02/2561196Y
ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ30/04/2561192Y
ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน28/02/25611N
ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด28/02/256147Y
ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ28/02/2561129Y
ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน28/02/256152Y
ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย30/04/25613N
น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่30/04/256198Y
น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า30/04/256115Y
น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ30/04/256142Y
น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง30/04/2561116Y
น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ30/04/2561103Y
น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง30/04/2561268Y
น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่30/04/2561237Y
น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส30/04/2561128Y
น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล30/04/256192Y
น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง30/04/256192Y
น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน30/04/2561154Y
น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม30/04/256182Y
น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม30/04/2561151Y
น้ำพอง04325รพ.สต.วังชัย6/08/2561148Y
น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ 6/08/2561 1N
น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน 6/08/2561 1N
น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย 6/08/2561 101Y
น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด 6/08/2561 208Y
โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่30/04/2561111Y
โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน30/04/2561112Y
โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ30/04/2561118Y
โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา29/03/25641N
โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว29/03/25641N
โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง13/05/25641N
บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง27/12/2560214Y
บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า27/12/2560216Y
บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่27/12/2560125Y
บ้านไผ่04363รพ.สต.แคนเหนือ27/12/2560447Y
บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย30/04/2561236Y
บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง30/04/2561252Y
บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น30/04/2561215Y
บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก30/04/2561240Y
บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน30/04/2561144Y
บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน30/04/256199Y
บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ28/10/2562184Y
บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง28/10/2562166Y
บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส28/10/256299Y
บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม13/05/25641N
บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง30/04/2561225Y
บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง29/03/25641N
บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว29/03/25641N
บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด28/02/256168Y
บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์28/02/2561103Y
บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง28/02/2561126Y
บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ28/02/256171Y
บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก30/04/256126Y
เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง30/04/256171Y
เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว13/05/25641N
เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม13/05/25641N
พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น30/04/25616Y
พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง30/04/256188Y
พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม30/04/25611N
พระยืน04279รพ.สต.พระบุ30/04/25611N
พระยืน13897รพ.สต.พระยืน13/05/256491Y
พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ30/04/256167Y
พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ30/04/256191Y
พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง30/04/256191Y
พล04383รพ.สต.โนนข่า30/04/256183Y
พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย30/04/256191Y
พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น30/04/25611N
พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว28/05/256191Y
พล04382รพ.สต.ลอมคอม28/05/256192Y
พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่ 6/08/2561 87Y
พล04379รพ.สต.โคกสง่า25/02/25641N
พล04374รพ.สต.โจดหนองแก25/02/256448Y
พล04373รพ.สต.เมืองพล25/02/256482Y
พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า25/02/256482Y
ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม30/04/256162Y
ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม30/04/25611N
ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร30/04/25611N
ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู30/04/256118Y
ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง30/04/256163Y
ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง30/04/256163Y
ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น30/04/256162Y
ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย30/04/25611N
ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ30/04/256195Y
ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน28/05/256163Y
ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก 6/08/2561 18Y
ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า 6/08/2561 61Y
ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ28/06/256140Y
มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม28/02/2561150Y
มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน28/02/256174Y
มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน28/02/256184Y
มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก28/02/256197Y
มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก28/02/256182Y
มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา28/02/2561312Y
มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม28/02/2561165Y
มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า28/02/2561197Y
มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง28/02/256175Y
มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์3/11/256389Y
มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน3/11/2563154Y
เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า30/04/2561326Y
เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด30/04/2561326Y
เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน30/04/2561166Y
เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม30/04/2561326Y
เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี30/04/256131Y
เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ28/08/25621N
เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง28/08/2562461Y
เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก28/08/256238Y
เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง28/08/2562326Y
เมืองขอนแก่น12414ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น1/07/2563326Y
เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น28/02/256167Y
เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย28/02/2561153Y
เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา28/02/2561146Y
แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง8/08/25611N
แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว 8/08/2561 1N
แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา 8/08/2561 1N
แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด 8/08/2561 1N
แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง 8/08/2561 1N
แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด30/04/2561147Y
แวงใหญ่04386รพ.สต.ดอนฉิม30/04/2561147Y
แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง30/04/2561159Y
แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง7/09/2561147Y
แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง25/02/2564147Y
สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา30/04/25611N
สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง30/04/256133Y
สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน30/04/25611N
สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง30/04/256163Y
สีชมพู13900รพ.สต.บ้านศรีสุข30/04/25611N
สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน30/04/25611N
สีชมพู04318รพ.สต.บ้านอ่างทอง30/04/256123Y
สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่30/04/256162Y
สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม30/04/25611N
สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู30/04/25611N
สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู30/04/25611N
สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา28/05/256139Y
สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์28/05/25611N
หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ30/04/2561101Y
หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก30/04/256196Y
หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง30/04/2561131Y
หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน30/04/2561104Y
หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง26/11/256176Y
หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ26/11/256195Y
หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่26/11/256199Y
หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง26/11/256177Y
หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง26/11/256188Y
หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ26/11/256186Y
หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้26/11/256183Y
หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง26/11/2561100Y
หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ26/11/256199Y
หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน26/11/256181Y
หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ26/11/256192Y
หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด26/11/256188Y
หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์26/11/256199Y
หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ26/11/256192Y
หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า26/11/256181Y
หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก30/04/2561185Y
หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง30/04/2561187Y
หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง30/04/2561187Y
หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด30/04/2561178Y
หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง7/09/256195Y
อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง30/04/256170Y
อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ25/02/25641N
อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ25/02/25641N
อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง25/02/25641N
อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง25/02/25641N
อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย25/02/25641N
อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์25/02/25641N
อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง25/02/25641N
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ออกเยี่ยมรพ.ซำสูง วันที่ 29 ธ.ค. 2563
Next post กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564