รายละเอียดวิธีการออกรายงานควบคุมกำกับการลงทะเบียน

กำหนดรอบการออกรายงาน

รอบที่ข้อมูลลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
1ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนนี้วันที่ 16 ของเดือนนี้
2ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน ของเดือนนี้วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

เงื่อนไขในการออกรายงาน

สรุปข้อมูลการลงทะเบียน ที่มีทะเบียนบ้านเลขที่เดียวกันเกิน 15 คน เงื่อนไขการออกรายงานมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ ERM-ONLINE ,E-FORM
 2. มีบ้านเลขที่เดียวกันเกิน 15 คน ภายใน 15 วัน
 3. มีหน่วยบริการประจำที่เดียวกัน
 4. หน่วยบริการประจำ ไม่ใช่สังกัดสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ,ไม่ใช่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และไม่ใช่สังกัดกระทรวงกลาโหม
 5. หน่วยบริการประจำเดิมกับหน่วยบริการประจำปัจจุบัน ไม่ใช่หน่วยบริการเดียวกัน
 6. ไม่ใช่รายที่ลงทะเบียนเลือกสิทธิย่อยทหารเกณฑ์ ,ผู้ต้องขัง ,สถานพินิจ ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และนักเรียนทหาร

สรุปข้อมูลการลงทะเบียนรายหน่วยบริการประจำที่มียอดผิดปกติ เงื่อนไขการออกรายงานมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ ERM-ONLINE ,E-FORM
 2. มีหน่วยบริการประจำที่เดียวกัน
 3. หน่วยบริการประจำ ไม่ใช่สังกัดสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ,ไม่ใช่สังกัดกระทรวงยุติธรรม และไม่ใช่สังกัดกระทรวงกลาโหม
 4. มียอดการลงทะเบียนของหน่วยบริการประจำ ดังนี้
  4.1 ศักยภาพเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวนมากกว่า 500 คนต่อวัน
  4.2 ศักยภาพเป็นโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลยุพราช จำนวนมากกว่า 300 คนต่อวัน
  4.3 ศักยภาพเป็นโรงพยาบาล(เอกชน) ,คลินิก(เอกชน) และศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด(สป.สธ.,สสช.,อปท.,กรุงเทพมหานคร) จำนวนมากกว่า 100 คนต่อวัน
  4.4 ศักยภาพเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอื่นฯ จำนวนมากกว่า 50 คนต่อวัน
 5. หน่วยบริการประจำเดิมกับหน่วยบริการประจำปัจจุบัน ไม่ใช่หน่วยบริการเดียวกัน
 6. ไม่ใช่รายที่ลงทะเบียนเลือกสิทธิย่อยทหารเกณฑ์ ,ผู้ต้องขัง ,สถานพินิจ ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และนักเรียนทหาร
 7. ไม่ใช่รายที่ยอมรับการลงทะเบียนตามมติบอร์ด

สรุปข้อมูลการลงทะเบียนแทนกรณี รับมอบอำนาจมากกว่า 7 คน เงื่อนไขการออกรายงานมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ ERM-ONLINE ,E-FORM
 2. ผู้รับมอบอำนาจเป็นคนเดียวกัน
 3. ผู้มีสิทธิได้มอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการลงทะเบียนแทนมากกว่า 7 คนต่อวัน
 4. หน่วยบริการประจำเดิมกับหน่วยบริการประจำปัจจุบัน ไม่ใช่หน่วยบริการเดียวกัน

การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการจากสังกัดรัฐไปยังสังกัดเอกชน เงื่อนไขการออกรายงานมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ ERM-ONLINE ,E-FORM
 2. มีการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ จากสังกัดรัฐไปยังสังกัดเอกชน จำนวนมากกว่า 100 คนต่อวัน

การลงทะเบียนในช่วงเวลาที่ผิดปกติ เงื่อนไขการออกรายงานมีรายละเอียดรายงาน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ ERM-ONLINE ,E-FORM
 2. คลินิก(เอกชน) มีการลงทะเบียนในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 – 6.00 น
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post CPG COVID-19 อัพเดต2พ.ย.64
Next post ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID19