1. บุคคลแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิในกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ณ หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ตามทะเบียนบ้านในอำเภอหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่จริง สำหรับในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ ณ หน่วยบริการสังกัดกรมการแพทย์ ๓ แห่ง คือ ๑) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ๒) โรงพยาบาลเลิดสิน ๓) โรงพยาบาลราชวิถี
  2. โดยหน่วยบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่มีความประสงค์ขออนุมัติสิทธิบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ส่งเอกสาร/หลักฐานทางเว็บไซต์กองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ http://state.cfo.in.th ตามเงื่อนไข วิธีการและขั้นตอนการส่งเอกสารเอกสารหลักฐานเข้าระบบกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  3. ผู้มีสิทธิในกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิจากกองเศรษฐกิจสุขภาพหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้ลงทะเบียนในกองประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแล้วเท่านั้น
  4. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางระบบที่หน่วยบริการส่งเอกสารหลักฐาน หากตรวจสอบพบว่า มีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้หน่วยบริการส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในช่องทางเดิมที่ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติสิทธิ โดยส่งเอกสารที่เคยส่งครั้งแรกและเอกสารเพิ่มเติมด้วย และป ระสานแจ้งทางโทรศัพท์ ๐- ๒๕๙. ๑๕๗๗ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dhes.stateless@gmail.com โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ให้กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทราบเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไป
  5. หากได้รับการอนุมัติ ให้ทำการขึ้นทะเบียนสิทธิบุคคลต่อไป
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post กลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ stateless
สถานการณ์ทางการเงินหน่วยบริการจังหวัดขอนแก่น Next post สถานการณ์การเงินภาพรวม หน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ไตรมาส2 ปี 2564