ตามหนังสือที่ ขก ขก0032/ว 1916 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การขอรับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation สำหรับผู้ไร้สิทธิค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการขอรับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแบบHome Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation สำหรับผู้ไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ฉบับที่ ๕) โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจำหน่ายภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0๒๑๐.๐๕/ว๓๐๐๐ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19 ทั้งนี้ผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation ที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ขอให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้สำหรับรอการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำคำขอรับงบประมาณ หากได้รับงบประมาณสนับสนุนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประชุม Audit กรณี OP OPAE OPLG ปี65
Next post เอกสารประกอบการประชุมการใช้ระบบ A-MED ในการดูแลแบบ HI