มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การให้สิทธิ (คืนสิทธิ ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีมีปัญหาสถานะและสิทธิ

แนวทางการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(stateless) บริหารจัดการโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

ดังรายละเอียด
 • กลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ
 • เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
 • การตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิ
 • การเปลี่ยนหน่วยบริการ
 • กรณียุบหน่วยบริการ
 • การหมดสิทธิประกันสุขภาพในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 • บริการด้านสาธารณสุข
 • ระบการส่งต่อ
 • ขั้นตอนการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 • การติดตามผลการจ่ายชดเชย
 • การส่งใบเสร็จรับเงิน
 • หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
  • การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว
  • จัดสรค่าบริการทางการแพทย์ให้กับส่วนกลาง
  • กำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูล
  • กำหนดระยะเวลาการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
 • รายการเบิกจ่ายชดเชยกรณีบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  • ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน (OPAE) นอกจังหวัด
  • ผู้ป่วยนอกรับการตรวจวินิจฉัย (Investigate)
  • ผู้ป่วยในกรณีปกติ (IP Normal)
  • ผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน (IP AE)
  • ผู้ป่วยในกรณีส่งต่อ (IP Refer)
  • การให้เคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา (Chemotherapy, Radiotherapy) สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง
  • การให้ยารักษาผู้ติดเชื้อเอซไอวี และผู้ป่วยเอดส์
  • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) สำหรับผู้ติดเชื้อเอซไอวี
  • รายการยา จ๒
  • ยากำพร้า ยาต้านพิษ
  • กรณีใช้อุปกรณ์และ/หรืออวัยวะเทียม (Instruments)
  • ค่าพาหนะในการส่งต่อ
  • กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patient: UCEP)
  • กรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  • (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
  • รายการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
  • รายการที่เป็นอุปกรณ์/อวัยวะเทียมในการบำบัดโรค
  • รายการยา ARV
  • กำหนดเลขประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
  • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
100 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

2 thoughts on “แนวทางการดำเนินงานกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(stateless)

 1. ขออนุญาตสอบถามครับ พอดีผมเป็นบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คือได้รับบัตรเจ็บที่ขาทางโรงพยาบาล เลยให้เช็คสิทธิแต่สิทธิอยู่ที่ภูมิลำเนาคือนะปัจจุบัน มาทำงานและเรียนซึ่งเรียน กศน.ระดับม.ปลาย ที่กรุงเทพ เขตทวีวัฒนา สามารถย้ายสิทธิได้ไหมครับและมีใบส่งตัวจากโรงพบาลทางโรงพยาบาลเลยให้เช็คสิทธิ อย่างนี้ควรทำอย่างไรครับ

  1. กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จะมีหลายกลุ่มครับ บางกลุ่มจะไม่สามารถย้ายได้ ข้อแนะนำคือให้รพ.ที่รักษา(รพ.ของรัฐ) สอบถามที่กองเศรษฐกิจสุขภาพ สป.ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รู้จัก “กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ” ให้มากขึ้น
Next post กลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ stateless