ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอมัญจาคีรี แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00กุดเค้ากุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
01บัวกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
02หันกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
03หันกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
04ขุมดินกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
05หนองในกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
06หลุบคากุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
07โจดกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
08ดอนยุงกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
09เขวากุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
10หนองหญ้าข้าวนกกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
11หนองขามกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
12หนองม่วงกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
13หันกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
14หันกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
15เขวากุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
16ขุมดินกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
17บ้านบัวกุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
77หมู่ที่ 77กุดเค้ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน11009รพ.มัญจาคีรี
01สวนหม่อนสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
02มูลตุ่นสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
03กอกสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
04ป่าผุสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
05ขามสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
06โนนเขวาสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
07เหล่ากกหุ่งสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
08สว่างสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
09โคกกลางสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
10โนนพยอมสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
11สวนหม่อนสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04423รพ.สต.สวนหม่อน
12ขามป้อมสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
13ชีวังแคนสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
14กอกสวนหม่อนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน13903รพ.สต.บ้านกอก
00หนองแปนหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
01หนองไหหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
02นาจานหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
03ดอนพันชาติหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
04หนองบัวหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
05โนนสำนักหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
06นาจานเหนือหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
07แจ้งหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
08หนองหัวช้างหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
09หนองแปนหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
10โนนแสนสุขหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
11นาจานหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
12หนองแปนหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
13หนองหัวช้างหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
14หนองไหหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04425รพ.สต.หนองแปน
15โนนสัมพันธ์หนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
16หนองหัวช้างหนองแปนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
01บ้านโพนเพ็กโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
02ห้วยฮวกโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
03บูรณะโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
04แจ้งโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
05หนองไฮโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
06นาฮีโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
07บ้านโนนสวางโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
08โนนคุตโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
09หนองหญ้าปล้องโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
10ขามป้อมโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
11ห้วยเกิ้งโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
12โพธิ์ทองโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
13บ้านโนนสวางโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
14บ้านโพนเพ็กโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
15ขาวป้อมโพนเพ็กมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04426รพ.สต.โพนเพ็ก
01คำแคนใต้คำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
02คำแคนใต้คำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
03น้อยกลางคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
04คำน้อยคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
05คำปากดาวคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
06คำคันโซ่คำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
07ห้วยแล้งคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
08ป่าดู่คำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04427รพ.สต.บ้านหนองขาม
09กุดขอนแก่นคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04427รพ.สต.บ้านหนองขาม
10หนองขามคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04427รพ.สต.บ้านหนองขาม
11ท่าเกษมคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04427รพ.สต.บ้านหนองขาม
12คำแคนใต้คำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
13หนองขามพัฒนาคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
14ห้วยแล้งคำแคนมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04428รพ.สต.คำแคน
01ขามป้อมนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
02หนองก้านเหลืองนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
03หนองต่อนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
04หัวฝายนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
05หนองโจดนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
06หนองไม้ตายนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
07นาข่านาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
08โนนพันชาตินาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
09เหล่าใหญ่นาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
10หวายหลืมนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
11หนองบัวเย็นนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
12หัวห้วยนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
13นาข่านาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
14เหล่าใหญ่นาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
15หวายหลืมนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
16หนองบัวเย็นนาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04430รพ.สต.นาข่า
17โนนพันชาตินาข่ามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
00นางามนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
01หนองสองห้องนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
02โนนงามนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
03เหล่าเหนือนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
04โคกสูงนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
05นางามนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
06ดอนแก่นท้าวนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
07หินแตกนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
08หนองบัวนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
09เสาเล้านางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
10แจ้งทับม้านางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
11โสกน้ำขุ่นนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
12นางามนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
13โคกสูงเหนือนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
14หนองสองห้องนางามมัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04431รพ.สต.นางาม
00ท่าศาลาท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
01ไส้ไก่ท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
02ท่าศาลาท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
03โนนตุ่นท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
04โนนคูณท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
05ดงเค็งท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
06หัวนาเหนือท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
07ท่าสวรรค์ท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
08โนนงิ้วท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
09หัวนากลางท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
10ท่าศาลาท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา
11ท่าสวรรค์ท่าศาลามัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี07-รพ.ชุมชน04432รพ.สต.ท่าศาลา

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่9ก.ค.64
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองขอนแก่น