นำเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ภาพรวมวิกฤติทางการเงินในเขตสุขภาพที่ 7

ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. สธ. ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ประมวลผลโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 พบว่าจังหวัดขอนแก่น ไม่มีหน่วยบริการที่อยู่ในวิกฤติระดับ 4-7 โดยข้อมูลรายแห่งตามตารางด้านล่าง

ข้อมูลวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 จังหวัดขอนแก่น*

*ข้อมูลจาก กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. สธ. ประมวลผลโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
รายการคำย่อ
CR = Current Ratio 
QR = Quick Ratio 
Cash = Cash Ratio 
NWC = ทุนสำรองสุทธิ 
NI = รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
LiI = Liquid Index	
StI = Status Index
SuI = Survival Index
RiskScroing = คะแนนความเสี่ยง
EBITDA = กำไรก่อนหักค่าเสื่อม
HMBRD = เงินคงเหลือหลังหักหนี้แล้ว

การควบคุมกำกับแผนทางการเงิน จังหวัดขอนแก่น ปี 2564

ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)

การควบคุมกำกับด้านรายได้

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 นี้ มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การควบคุมคือรายได้สูง/ต่ำกว่าแผนไม่เกินร้อยละ 5 จำนวน 17 รพ. คิดเป็น 65.38% ส่วนรายได้ต่ำกว่าแผนเกินกว่าร้อยละ5 มีจำนวน 2 แห่งได้แก่ อุบลรัตน์ และโนนศิลา โดยมีรายได้ต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 6.41 และ 5.52 ตามลำดับ

การควบคุมกำกับด้านค่าใช้จ่าย

รพ.ที่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เกินบวกลบ5% มีจำนวน 21 แห่งเพิ่มขึ้นจาก20แห่งในเดือนที่แล้ว และ รพ.ที่มีค่าใช้จ่ายเกินเกณฑ์ จำนวน 5 แห่ง โดยทุกแห่งเป็นหน่วยบริการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแผนเกิน 5 %

รายงานการโอนงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

รายงานการโอนงบเหมาจ่ายรายหัว
รายงานการโอนงบกองทุนอื่นๆ
ที่มา : จากระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  
	 

ดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ PDF

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายงานสถานการณ์ทางการเงินจังหวัดขอนแก่น ณ มีนาคม 2564
Next post แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2564