การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วาระประชุม

  • ประธานกล่าวเปิดการประชุม โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • มาตรฐานการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) โดย พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ที่ปรึกษา กรมการแพทย์
  • หลักเกณฑ์แนวทาง การเป็นหน่วยจัดบริการและการประเมินความพร้อมของระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) โดย นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ นพ.โภคิน ศักรินทร์กุล ผู้แทนสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การชดเชยค่าบริการ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบการจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) ปีงบประมาณ 2565 โดย พญ.รัชนิศ พรวิภาวี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ สปสช. นางอัญชลี หอมหวล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
  • การพิสูจน์ตัวตน (Authen) การบันทึกโปรแกรมเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการผู้ป่วยในที่บ้านโดยระบบ E – claim และ AMED โดย น.ส.เดือนเพ็ญ คำมา ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการเบิกจ่ายกองทุน สปสช. ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (AMED)

เอกสารประชุมวันที่ 23 กันยายน 2565

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post โครงสร้างและรูปแบบข้อมูลผู้ป่วยนอก สวัสดิการข้าราชการ CSOP
Next post ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร