ประชุมชี้แจงการปรับอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19
ให้เป็นตามแผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

วาระการประชุม

  • ๑๓.๓๐-๑๓-๔๕ น. กล่าวเปิดประชุม โดย นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.
  • ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อตามแผนและมาตรการการบริหาร จัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น โดย ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  • ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับปรับปรุง ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และ การบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น ด้านการแพทย์ โดย แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์
  • ๑๔.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่น (Endemic) โดย แพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ ที่เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช.
  • ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. แนวทางการส่งเบิกข้อมูลการบริการโควิดที่มีเปลี่ยนแปลงผ่านโปรแกรม e-Claim โดย ผู้แทน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการเบิกจ่ายกองทุน
  • ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. อภิปราย ซักถาม ปิดการประชุม
Happy
Happy
60 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
20 %
Sleepy
Sleepy
20 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประชุมบริหารจัดการยาต้านสูตรใหม่ วันที่ 2-3 พค. 2565
Next post เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการคุ้มครองสิทธิและการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 26 พ.ค. 65