สรุปการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ว2537 11 มีนาคม 2565
(หลักเกณฑ์การเบิก ในสถานการณ์ COVID-19) โดยสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ 31 มีนาคม 2565

ตามประกาศฯ ของสำนักงานประกันสังคม ว2537 ลงวันที่ 11 มี.ค. 65 ได้ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่ารักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 และแนวปฏิบัติการส่งข้อมูลเบิกของ สกส. เลขที่ CHI65-A05 – CHI65-A09 ได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาฯ ในกรณีต่างๆ สกส.จึงสรุปการเบิกค่ารักษาฯ ดังนี้

รายการ

 • ก. กรณีการตรวจคัดกรอง เบิกผ่านระบบ สปสช.
 • ข. กรณีผู้ป่วยนอกตามแนวทาง เจอ แจก จบ (Self – Isolation)
  1. สถานพยาบาลในโครงการ เบิกผ่านสกส. ระบบ SSOP ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A05
  2. สถานพยาบาลนอกโครงการ
   • สถานพยาบาลของรัฐ เบิกผ่านสกส. ระบบ SSOP ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A06
   • สถานพยาบาลของเอกชน (ต้องขออนุญาติ สปส. ก่อน) เบิกผ่านสกส. ระบบ SSOP ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A06
 • ค. กรณี Home Isolation และ Community Isolation
  • 1.สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในโครงการ เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A07
  • 2.สถานพยาบาลเอกชนนอกโครงการ (ต้องขออนุญาติ สปส. ก่อน) เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A07
 • ง. กรณีรักษาผู้ป่วยใน ใน Hospitel
  • สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในโครงการ เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A08
  • สถานพยาบาลเอกชนนอกโครงการ (ต้องขออนุญาติ สปส. ก่อน) เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A08 *หากเบิกผ่านโปรแกรม SIP09 ไม่ได้ ให้รอแนวปฏิบัติต่อไป
 • จ. กรณีรักษาผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
  • กรณีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
   • สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนในโครงการ เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A09
   • สถานพยาบาลเอกชนนอกโครงการ (ต้องขออนุญาติ สปส. ก่อน) เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A09
  • กรณีผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง/แดง
   • สถานพยาบาลของรัฐ เบิกผ่านสกส. โปรแกรม SIP09 ตามแนวปฏิบัติเลขที่ CHI65-A09
   • สถานพยาบาลเอกชน เบิกผ่านระบบ UCEP Plus
 • แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 กรณี โรงพยาบาลสนาม Hotel Isolation และปรับปรุงกรณี Hospitel ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ว2537 ลงวันที่ 11 มี.ค. 65

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID กรณี ดูแลรักษาผู้ป่วยใน Hospitel สำหรับสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ สำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 29 เม.ย. 65

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID การปรับอัตราค่ารักษา ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว540 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2565

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID การปรับอัตราค่ารักษา ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ว 805 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2565

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ว7007 ลงวันที่ 12 ก.ค. 65

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผป.โควิด 19 และแนวทางการจ่ายชดเชย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 1. รวมแนวทางการจ่าย โควิด 19  link
 2. รหัส C และแนวทางแก้ไข link
 3. รหัส V และแนวทางแก้ไข link
 4. การเตรียมเอกสารเพื่อขอทบทวน link
 5. การจัดบริการ Home Isolation กรมการแพทย์ link
 6. รหัสเบิก COVID19 link
 7. CPG COVID19 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 link
 8. กรมการแพทย์ CPG COVID19 วันที่ 3 มีนาคม 2565 link
 9. ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ OP self isolation HI CI link
 10. การพิสูจน์ตัวตนในการขอ Authentication Code link
 11. อ.กฤติยา_ชี้แจงหน่วยบริการ การจ่ายชดเชยโควิด 19 _3มีค6 link
 12. Final_แบบบันทึกเวชระเบียนOP_Self isolation_25650302 link
 13. คู่มือสำหรับหน่วยบริการแนบไฟล์ PPFS_VA_CO link
 14. การบันทึกข้อมูลกรณีโรคโควิด 19 ในระบบ e-Claim link
 15. OP self ร้านยา link
 16. โปรแกรม e-Claim สำหรับ OP self ร้านยา link
 17. AMED SI link
 18. แนวทางตรวจสอบ OP Self link
 19. การขึ้นทะเบียนและการทำสัญญา link
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post กฏเกณฑ์และเงื่อนไขที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง
Next post แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายโรคโควิด 19 วันที่ 24 มีนาคม 2565