ประกาศกำหนดสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย

Views: 1414

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ณ ที่พำนักของผู้ป่วย เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้สถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล รวมถึงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน เพื่อกำหนดให้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการดีขึ้นแล้ว หลังเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้แล้วอย่างน้อยสิบวัน และจำหน่ายกลับเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านหรือที่พักอาศัย

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 198 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2564)

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *