คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (พปง.) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ได้ออกติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลเปือยน้อย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (พปง.) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ได้ออกติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลเปือยน้อย โดยมีคณะกรรมการฯ ที่ร่วมในการออกติดตามฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ สนง.เขตสุขภาพที่ 7 คณะกรรมการฯ จากโรงพยาบาลหนองเรือ บ้านไผ่ แวงน้อย แวงใหญ่ และกลุ่มงานบริหารฯ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โดยมีเป้าหมายการออกติดตามผลการดำเนินงานฯ หน่วยบริการที่มีสถานการณ์ทางการเงินภาวะวิกฤติระดับ 1-3 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา ตลอดจนช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตามกรอบการประเมินด้านสถานการณ์ทางการเงิน (Risk Score) ,7+ Efficency Score, ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ (EIA) มิติด้านการจัดเก็บรายได้ และ ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังตามเกณฑ์การให้คะแนน Total Performance Score (TPS) ทั้งนี้โรงพยาบาลเปือยน้อย ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบดังกล่าวได้ครบถ้วนและมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง

แผนเปือยน้อยพันภัย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย หาจุดขาย

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ จัดทำระบบบัญชีให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง การจัดเก็บรายได้ให้ครบทุกสิทธิ การจัดบริการที่เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่นฯ ปี 66
Next post รายการตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2566