สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินที่ประกันสังคมใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ มาจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ซึ่งทั้ง 2 กองทุน คือ หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน ต่างกันที่ที่มาของเงินและความครอบคลุมในการคุ้มครองเท่านั้น

สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กองทุนประกันสังคม นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ กำหนดฐานค่าจ้างขั้นต่ำที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 7 กรณี ได้แก่

 • (1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • (2) คลอดบุตร
 • (3) ทุพพลภาพ
 • (4) ตาย
 • (5) สงเคราะห์บุตร
 • (6) ชราภาพ
 • (7) ว่างงาน

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะมี 4 กรณีได้แก่

 • (1) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • (2) ทุพพลภาพ
 • (3) ตายหรือสูญหาย
 • (4) สูญเสียอวัยวะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายกรณี Hi Ci วันที่20ส.ค.64
Next post รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติดC)