ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอชนบท แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01คุ้มเหนือชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
02คุ้มวัดโพธิ์ชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
03คุ้มน้อยชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
04คุ้มศิวิไลย์ชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
05ท่าข่อยชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
06ท่านางเลื่อนชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
07ดอนข่าชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
08นาขามเปี้ยชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
09นาดอกไม้ชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
10คุ้มกกโกชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
11คุ้มหนองกองแก้วชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
12คุ้มโนนสะอาดชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
13ท่าข่อยใต้ชนบทชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
01กุดเพียขอมกุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
02กุดเพียขอมเหนือกุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
03นาผายกุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
04เสาเล้ากุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
05ร่องดูกกุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
06หญ้าเครือกุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
07โนนสังข์กุดเฟียขอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
01วังแสงวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04434รพ.สต.วังแสง
02หูลิงวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04434รพ.สต.วังแสง
03ห้วยไผ่วังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
04โคกพระวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
05หนองยายเกลี้ยงวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
06โนนข่าวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
07ห้วยยางวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
08โนนศิลาวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04434รพ.สต.วังแสง
09โนนคำมีวังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
10โนนข่าใต้วังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
11วังแสงใต้วังแสงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
01โซ่งห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
02ห้วยแกห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
03ทุ่มห้วยห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
04เหล่าเหนือห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
05หนองหญ้าม้าห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
06ดอนหันห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
07หนองโนห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
08หนองสะแบงห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
09เหล่านาดีห้วยแกชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04436รพ.สต.ห้วยแก
01แท่นบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
02หันแฮดบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
03หัวนากลางบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
04สระแก้วบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
05โนนแดงน้อยบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
06โคกกลางบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
07โนนสมนึกบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
08นาหนองทุ่มบ้านแท่นชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04438รพ.สต.บ้านแท่น
01ชนบทศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
02คุ้มใต้ศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
03คุ้มขี้เถ้าศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
04คุ้มท่าศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน11010รพ.ชนบท
05ท่าม่วงศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
06หนองหวายศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
07กุดหลุ่มศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย
08วังเวินศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย
09ดอนดู่ศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย
10ดอนดู่น้อยศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย
11ท่าม่วงน้อยศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
12ใหม่ศิวิไลย์ศรีบุญเรืองชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
01ห้วยไร่ใต้โนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่
02ห้วยไร่เหนือโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่
03ห้วยค้อโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่
04ห้วยอึ่งโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่
05หนองเต่าโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
06โนนพะยอมโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
07หนองเต่าน้อยโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
08โนนพะยอมน้อยโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
09หนองเบ็ญโนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
10โนนพะยอมใต้โนนพะยอมชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
01ปอแดงปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
02หัวฝายปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
03หนองไฮปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
04หนองแวงปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
05มาบตากล้าปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
06โนนสะอาดปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
07หนองโนปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
08หนองแต้ปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง
09ร่มเย็นปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
10วงษ์สว่างปอแดงชนบท11010รพ.ชนบท07-รพ.ชุมชน04443รพ.สต.ปอแดง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสวนกวาง
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย