สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ได้แจ้งผลการตรวจสอบหลักฐานเอกสารข้อมูลเวชระเบียน กรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ก่อนจัดสรรชดเชยค่าบริการให้หน่วยบริการ ปี 2565 ในรูปแบบ PDF File จึงขอให้หน่วยบริการตรวจสอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการแบบรายบุคคลทาง Web Application URL https://preaudit.nhso.go.th หากหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบสามารถทักท้วงผลการตรวจสอบพร้อมระบุเหตุผลผ่านทาง Web Application ดังกล่าว ภายในวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2565  ทั้งนี้ ถ้าไม่ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะนำผลการตรวจสอบไปประมวลผลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการ ต่อไป

                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการแบบรายบุคคลทาง Web Application ดังกล่าว เพื่อทักท้วงผลการตรวจสอบ และระบุเหตุผลตามแนวทางที่กำหนด ในวันที่ 1-10 กรกฏาคม 2565 รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างครับ

ขั้นตอนตรวจสอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางการขอทักท้วงของหน่วยบริการกรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้บริการกรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

  1. ผู้ที่สามารถเข้าใช้ระบบโปรแกรม NHSO preaudit ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการ ซึ่งหน่วยบริการได้ขอสิทธิเข้าใช้ระบบตรวจสอบเวชระเบียน/ระบบรายงานผลการตรวจสอบ/ระบบอุทธรณ์มายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานฯเปิดสิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยแจ้ง Username และ Password ไปยัง e-mail address ของผู้แจ้งรายชื่อขอสิทธิเข้าใช้งาน
  2. หน่วยบริการสามารถเข้าตรวจสอบรายงานสรุปผลตรวจสอบเอกสารหลักฐานเวชระเบียน ได้ที่โปรแกรม NHSO preaudit Web Application เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบ
  3. กรณีที่หน่วยบริการมีความเห็นไม่ตรงกับผลการตรวจสอบเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถทักท้วงผลการตรวจสอบได้ที่โปรแกรม NHSO preaudit Web Application และจำเป็นต้องระบุเหตุผลการยื่นขอทักท้วง ทุกหัวข้อที่ประสงค์อุทธรณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารเพิ่มเติม)
  4. หน่วยบริการสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่าว ถือว่าหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบแล้ว
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโควิด19
Next post สปสช.เขต7ประชุมชี้แจง สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยใช้งบกองทุนตำบล