การพิสูจน์การเข้ารับบริการและการตรวจสอบก่อนจ่าย
สำหรับรายการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2565

รายการ Fee scheduleAuthenticationPre-audit
1.การบริหารกองทุนผู้ป่วยนอก เขต 13 กรุงเทพมหานคร
->การให้บริการผู้ป่วยนอกทุกกรณี
2.บริการกรณีเฉพาะ
->กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OPAE)
->กรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP-refer ข้ามจังหวัด)
->การเข้ารับบริการในหน่วยบริการอื่น กรณีเหตุสมควร
->การให้เคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกรณีผู้ป่วยนอก และบริการผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกรณีที่มีเหตุสมควร
->รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัตโรค (Instrument) ผู้ป่วยนอก
->บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียมPre-authorized
->บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant)Pre-authorized
->การสวนหัวใจ (CAG) และการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (PCI)
3.บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
->อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ
->บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
4.บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
->บริการฝังเข็มหรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า ในผู้ป่วย IMC
->การใช้น้ำมันกัญชาและสารสกัดกัญชา
5. บริการผู้ป่วยไตวายเรื่อรัง : การอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD)
6.บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth /Telemedicine)
7.บริการคลินิกพยาบาล
8.บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่จ่ายแบบ Fee schedule
1) บริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์
->บริการฝากครรภ์ (ANC)
->การตรวจอัลตร้าซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์
->การตรวจสุขภาพช่องปากและทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์
->การตรวจยืนยันธาลัสชีเมียในหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส
->การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ชินโดรม
2) บริการคุมกำเนิดและยติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
->บริการคุมกำเนิด (กึ่งถาวร)
->การยุติการตั้งครรภ์
3) บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี VIA
->การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA Test
->การตรวจยืนยันด้วยวิธี Liquid Base Cytology (LBC)
->การตรวจยืนยันด้วยวิธี Colposcopeและ/หรือ ตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy )
4) บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ
หมายเหตุ : สำนักงานฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายฯที่เปลี่ยนแปลงในปี65
Next post เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน ปี2565