ชี้แจงแนวทางเบิกจ่ายสำหรับรพ.สต.ถ่ายโอน

การประชุมชี้แจงการเบิกจ่า …