ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) และร่างจัดทำแผนการรับ – จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ร่วมกับงานการเงิน งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) และร่างจัดทำแผนการรับ – จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายแพทย์อุรส สิงห์งาม ผอ.รพ.น้ำพอง ในนามตัวแทนคณะกรรมการ CFO จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการร่วมรับฟัง

ตามที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และร่างแผนการรับ – จ่ายเงินบำรุง เสร็จเรียบร้อยจึงมีความประสงค์ จะจัดประชุมขี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานดังกล่าวในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ และร่างจัดทำแผนการรับ – จ่ายเงินบำรุง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น ๔ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post สถานการณ์ทางการเงิน กรกฎาคม 2564
Next post แนวทางแจกชุดตรวจ ATK ฟรี