สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 20-22 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลทุกขนาด/สสอ./รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านระบบ Video Conference ระบบ Cisco WebEX เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ ในการนี้จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงค์ https://moph.cc/cmzKumPY5

    วิทยากรบรรยาย โดย…

  • น.ส. อุมาพร แสงชา       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • นายศุภวัตร นิลรักษา      ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • นายคณวัชร คำชัย         ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วาระประชุม

วัน-เวลาวาระ
20เม.ย.65-เช้า-ระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการ
-สิทธิการรักษา การให้สิทธิ การ MAP สิทธิการรักษาตามผังบัญชี
-การตรวจสอบสิทธิการรักษาแบบ REAL TIME จาก DATA AUDIT
-การติดตั้งโปรแกรม DataAudit และการใช้งานเบื้องต้น
20เม.ย.65-บ่าย-การใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
-การตั้งค่าหมวดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง (20 หมวดล่าสุด) และ Map รหัส ADP CODEให้ตรงตามหมวดต่างๆ
-ปรับฐานข้อมูลเพื่อการส่งออก
-การตั้งค่าต่างๆ ตามมาตรฐาน สกส. (CSOP,COPD,CIPN,SSOP,SIP09M)
21เม.ย.65-เช้า-การตั้งค่าข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้รองรับการส่งข้อมูลเบิกชดเชย กองทุนต่างๆ
-การตั้งค่าสิทธิ์การรักษาให้ครบ ถูกต้องและง่ายต่อระบบเคลมต่างๆ
-Drug Catalog / Lab Catalog
-การกำหนดค่า X-ray ให้ถูกต้อง
-การกำหนดค่าใช้จ่ายหลายราคา ตามสิทธิ์ที่ต้องการ
-การตั้งค่าต่างๆ ตามมาตรฐาน สกส. (CSOP,COPD,CIPN,SSOP,SIP09M)
-การส่งออก/แก้ไข ระบบ SSOP ประกันสังคมผู้ป่วยนอก
-การส่งออก/แก้ไข ระบบ COPD กทม. พัทยา ผู้ป่วยนอก
-การส่งออก/แก้ไข ระบบ CSOP จ่ายตรง ผู้ป่วยนอก
-การส่งออก/แก้ไข ระบบ CIPN เบิกจ่ายตรง ผู้ป่วยใน
21เม.ย.65-บ่าย-การส่งออก/แก้ไข ระบบ SIP09M ประกันสังคม ผู้ป่วยใน/ Covid
-การส่งเบิกค่ารถ AMBTR กทม./ประกันสังคม Covid
-การขอ Authen Code / การทำ QR Code ให้รองรับระบบเคลมปี 2565
-ระบบส่งออกรองรับ Eclaim2008 / การส่งออกแบบ 16 แฟ้ม
-ระบบเคลม UCS
-ระบบเคลม อปท.
-ระบบเคลม เบิกจ่ายตรง
-ระบบเคลม UCAE
-ระบบเคลม OP-Refer (รับ Refer)
-ระบบเคลม UCS WALKIN ทั่วประเทศ
-ระบบเคลม ย้ายหน่วยบริการเกิดสิทธิ์ทันที
-ระบบเคลม COVID2019 , ATK และอื่นๆ
-ระบบเคลม พรบ.
-ระบบมีปัญหาสถานะสิทธิ์
-ระบบสิทธิ์ต่างด้าว
-ระบบเคลมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
-ระบบเบิกฟอกไตทางหน้าท้อง
22เม.ย.65-เช้า-ระบบเคลม ฝังเข็ม IMC
-ระบบเคลม Instrument
-ระบบเคลม คุมกำเนิดกึ่งถาวร <=20 ปี และ >=20 ปี
-ระบบเคลม ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
-ระบบเคลม ODS/MIS
-ระบบเคลม มะเร็งทั่วไป
-ระบบเคลม ยา Clopidogrel ยา STROKE ยา STEMI
-ระบบเคลม Palliative Care
22เม.ย.65-บ่าย-ระบบเคลม ทันตกรรมในวัยเรียน
-ระบบเคลม ทันตรรม ANC / Ultra Sound / PAP ปี 2565
-ระบบนำเข้า REP และ STATEMENT จาก สปสช. และ สกส. เพื่อปรับปรุงบัญชีลูกหนี้
-การกระทบยอดลูกหนี้ด้วย REP และ STATEMENT จาก สปสช. และ สกส. และ
การ Keyin
วาระประชุมโปรแกรม DataAudit และการใช้งานเบื้องต้น

หนังสือเชิญ

ไฟล์ประกอบการประชุม

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post CPG COVID-19 ปรับปรุง ครั้งที่ 21 วันที่ 22 มีนาคม 2565
Next post อบรมนักบัญชีรุ่นใหม่ 2565