การเปลี่ยนหน่วยบริการ “สิทธิบัตรทอง” ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนห …