แนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระท …