กิจกรรมกลุ่มงานประกันสุขภาพ

Latest Past Events

ประชุม กวป.ม.ค.66

ห้องประชุมร้อยแก่นสารสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, เมืองขอนแก่น

ประจำเดือนมกราคม 2566

เตรียมตรวจราชการ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมคณะตรวจราชการ จ.ร้อยเอ็ด

อบรม AIPN

แจ้งสถานพยาบาลเข้ารับฟังการบรรยาย Onlineการจัดทำข้อมูลก […]