ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน Files: 6

แนวทางการบันทึกและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย

Files:
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารAudit ปี 2562 Version:2562

(33 votes)

Download
Download

....


Created
Size
Downloads
2561-10-02
17.19 MB
4753
แนวทางการพิจารณาอุธรณ์ Version:2558

(1 vote)

Download
Download

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 27,29 ตุลาคม 2558 ณ. โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท กทม. ....


Created
Size
Downloads
2557-10-21
761.73 KB
619
จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ Version:2558

(0 votes)

Download
Download

จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบ โดยพอ.พญ.พนมวลั ย์ บุณยมานพ รองผู้อำนวยการสำนกั ....


Created
Size
Downloads
2557-10-21
162.17 KB
266
ขั้นตอนการทำCoding Audit Version:2558

(3 votes)

Download
Download

เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 27,29 ตุลาคม 2558 ณ. โรงแรมอมารี แอร์พอร์ท กทม. ....


Created
Size
Downloads
2557-10-21
3.09 MB
1078
หลักเกณฑ์เละแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2558 Version:2558

(18 votes)

Download
Download

หลักเกณฑ์เละแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2558 เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 27,29 ตุลาคม 2558 ณ. ....


Created
Size
Downloads
2557-10-21
8.8 MB
3371
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน Version:2557

(4 votes)

Download
Download

แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนฉบับสมบูรณ์ 10-06-2557  
Created
Size
Downloads
3100-06-10
4.21 MB
1927