ติดต่อเรา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

สสจ.ขอนแก่น

ที่ตั้ง 108 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 160 หรือ 161

โทรศัพท์สายตรง 0-4322-8404

โทรสาร 0-4322-6485