กด Ctrl + F ที่คีย์บอร์ดเพื่อค้นหารหัสหน่วยบริการ รพ.สต.

ข้อมูลจาก สปสช.เขต7 ขอนแก่น อัพเดต 29 มีนาคม 2564
รหัสชื่อรพ.สต.อำเภอจังหวัดdate in(วันที่เข้าร่วม)
05375รพ.สต.บ้านกุดโดนห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05376รพ.สต.บ้านหนองบัวห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05377รพ.สต.บ้านห้วยมะทอห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05380รพ.สต.บ้านโนนขี้ควงห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05381รพ.สต.บ้านทรายทองห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05382รพ.สต.บ้านคำลือชาสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05384รพ.สต.บ้านนามะเขือสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05385รพ.สต.บ้านโคกก่องสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05386รพ.สต.บ้านม่วงกุญชรสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05388รพ.สต.บ้านโนนแหลมทองสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05389รพ.สต.บ้านโนนน้ำเกลี้ยงสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05392รพ.สต.บ้านดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์8/9/2560
05311รพ.สต.บ้านโนนศรีสวัสดิ์นามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05312รพ.สต.บ้านยอดแกงนามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05313รพ.สต.บ้านหัวงัวนามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05316รพ.สต.บ้านหนองบัวนอกนามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05317รพ.สต.บ้านข้าวหลามกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05319สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05321รพ.สต.บ้านบ่อกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05323รพ.สต.บ้านโนนทันฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05324รพ.สต.บ้านท่าเยื่อมฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05326รพ.สต.บ้านหนองแปนกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05328รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์ฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05329รพ.สต.บ้านท่าเพลิงกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05332รพ.สต.บ้านโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05393รพ.สต.บ้านนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์8/9/2560
05395รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนาคำม่วงกาฬสินธุ์8/9/2560
05396รพ.สต.บ้านสูงเนินคำม่วงกาฬสินธุ์8/9/2560
05404รพ.สต.บ้านคำไฮหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05405รพ.สต.บ้านหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05407รพ.สต.บ้านหนองสรวงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05408รพ.สต.บ้านหนองไผ่หนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05409รพ.สต.บ้านหนองชุมแสงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05410รพ.สต.บ้านภูฮังหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05412รพ.สต.บ้านหนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05413รพ.สต.บ้านหนองบัวโดนสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05414รพ.สต.บ้านสร้างแก้วสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05416รพ.สต.บ้านมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05417รพ.สต.บ้านหมูม่นสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05418รพ.สต.บ้านกอกสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05420รพ.สต.บ้านหนองแสงสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05421รพ.สต.บ้านบอนสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05422รพ.สต.บ้านคำบงห้วยผึ้งกาฬสินธุ์8/9/2560
05424รพ.สต.บ้านไค้นุ่นห้วยผึ้งกาฬสินธุ์8/9/2560
05425รพ.สต.บ้านหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์8/9/2560
05378รพ.สต.บ้านพิมูลห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05314รพ.สต.บ้านสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05318รพ.สต.บ้านบึงกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05322รพ.สต.บ้านโนนเขวาฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05327รพ.สต.บ้านหนองบัวฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
13964รพ.สต.บ้านสวนโคกกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
13966รพ.สต.บ้านเหล่าสีแก้วห้วยผึ้งกาฬสินธุ์8/9/2560
05415รพ.สต.แซงบาดาลสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05315รพ.สต.บ้านอุทัยวรรณนามนกาฬสินธุ์8/9/2560
05320รพ.สต.สีถานกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05325รพ.สต.บ้านโนนแดงฆ้องชัยกาฬสินธุ์8/9/2560
05330รพ.สต.บ้านหนองบัวกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05331รพ.สต.บ้านนามลกมลาไสยกาฬสินธุ์8/9/2560
05352รพ.สต.บ้านกุดบอดเขาวงกาฬสินธุ์8/9/2560
05374รพ.สต.บ้านคำใหญ่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05379รพ.สต.บ้านคำเหมือดแก้วห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
14284รพ.สต.บ้านหาดทรายมูลห้วยเม็กกาฬสินธุ์8/9/2560
05383รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05387รพ.สต.ตาดดงเค็งสหัสขันธ์กาฬสินธุ์8/9/2560
05391รพ.สต.บ้านโพนคำม่วงกาฬสินธุ์8/9/2560
05406รพ.สต.บ้านห้วยยางดงหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05411รพ.สต.บ้านหนองกุงเผือกหนองกุงศรีกาฬสินธุ์8/9/2560
05419รพ.สต.บ้านขมิ้นสมเด็จกาฬสินธุ์8/9/2560
05423รพ.สต.บ้านคงอุดมห้วยผึ้งกาฬสินธุ์8/9/2560
05346รพ.สต.บ้านโนนฟองแก้วกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05348รพ.สต.หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05339รพ.สต.บ้านนาสีนวลกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05347รพ.สต.บ้านโนนสวางกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05336รพ.สต.บ้านกุดฝั่งแดงกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05341รพ.สต.บ้านสวนผึ้งกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
05350รพ.สต.บ้านหนองบัวทองกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์31/10/2560
04358รพ.สต.ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น27/12/2560
04359รพ.สต.บ้านละว้าบ้านไผ่ขอนแก่น27/12/2560
04357รพ.สต.บ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น27/12/2560
04363รพ.สต.แคนเหนือบ้านไผ่ขอนแก่น27/12/2560
05357รพ.สต.บ้านเสียวยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
13963รพ.สต.บ้านดงเมืองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05308รพ.สต.โนนชัยเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05367รพ.สต.บ้านนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05366รพ.สต.บ้านดอนยานางยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05364รพ.สต.บ้านดงบังยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05365รพ.สต.บ้านหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05363รพ.สต.บ้านหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05362รพ.สต.บ้านแกยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05361รพ.สต.บ้านห้วยเตยยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05360รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05358รพ.สต.บ้านโคกศรียางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05372รพ.สต.บ้านโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05370รพ.สต.บ้านพุทธรักษายางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05373รพ.สต.บ้านหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05333รพ.สต.บ้านนาเรียงร่องคำกาฬสินธุ์28/2/2561
05334รพ.สต.บ้านค้อพัฒนาร่องคำกาฬสินธุ์28/2/2561
05435รพ.สต.บ้านนางามนาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05437รพ.สต.บ้านภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05431รพ.สต.บ้านนาคูนาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05432รพ.สต.บ้านจอมศรีนาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05433รพ.สต.บ้านากระเดานาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05434รพ.สต.โนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์28/2/2561
05343รพ.สต.บ้านกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05342รพ.สต.บ้านนาไคร้กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05335รพ.สต.บ้านแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05296รพ.สต.บ้านฝายแตกเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05309รพ.สต.บ้านโพนทองเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05291รพ.สต.บ้านต้อนเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05292รพ.สต.บ้านโนนสว่างเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05293รพ.สต.บ้านหนองโพนเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05297รพ.สต.บ้านโนนแพงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05298รพ.สต.บ้านเชียงเครือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05299รพ.สต.บ้านแกเปะเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05300รพ.สต.บ้านท่าไคร้เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05301รพ.สต.บ้านดงสว่างเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05302รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05303รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05304รพ.สต.บ้านคำไผ่เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05305รพ.สต.บ้านเหล่ากลางเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05307รพ.สต.บ้านหนองแวงใต้เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05310รพ.สต.บ้านนาจารย์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05337รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05340รพ.สต.บ้านเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05344รพ.สต.หนองแวงศรีกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05345รพ.สต.บ้านคุยกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05349รพ.สต.บ้านนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05351รพ.สต.บ้านกุดค้าวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05438รพ.สต.บ้านกุดครองดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
05439รพ.สต.บ้านสะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
05441รพ.สต.บ้านม่วงดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
05442รพ.สต.บ้านนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
23219รพ.สต.หนองแวงแสนดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
05399รพ.สต.บ้านกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์28/2/2561
05295รพ.สต.บ้านสะอาดนาทมเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05306รพ.สต.บ้านน้ำบุ้นเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05402รพ.สต.บ้านดงกลางท่าคันโทกาฬสินธุ์28/2/2561
05398รพ.สต.บ้านยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์28/2/2561
05397รพ.สต.บ้านกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์28/2/2561
05294รพ.สต.บ้านหนองสอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05426รพ.สต.บ้านหนองแซงสามชัยกาฬสินธุ์28/2/2561
05427รพ.สต.บ้านหนองแสงสามชัยกาฬสินธุ์28/2/2561
05428รพ.สต.บ้านหนองกุงน้อยสามชัยกาฬสินธุ์28/2/2561
05429รพ.สต.บ้านคำสร้างเที่ยงสามชัยกาฬสินธุ์28/2/2561
15006รพ.สต.บ้านโคกม่วงชุมแพขอนแก่น28/2/2561
14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่มชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04311รพ.สต.โนนสะอาดชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04310รพ.สต.หนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04309รพ.สต.หนองเขียดชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04308รพ.สต.นาเพียงชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04307รพ.สต.บ้านหนองผือชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04305รพ.สต.วังหินลาดชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04303รพ.สต.บ้านวังหูกวางชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่ชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04301รพ.สต.ขัวเรียงชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04300รพ.สต.โนนอุดมชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04298รพ.สต.โนนหันชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04297รพ.สต.บ้านมาลาชุมแพขอนแก่น28/2/2561
04434รพ.สต.วังแสงชนบทขอนแก่น28/2/2561
04438รพ.สต.บ้านแท่นชนบทขอนแก่น28/2/2561
04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่ชนบทขอนแก่น28/2/2561
04442รพ.สต.บ้านโนนพยอมชนบทขอนแก่น28/2/2561
04427รพ.สต.บ้านหนองขามมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือเขาสวนกวางขอนแก่น28/2/2561
04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์เขาสวนกวางขอนแก่น28/2/2561
04469รพ.สต.บ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น28/2/2561
04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่น28/2/2561
04474รพ.สต.หนองแซงบ้านแฮดขอนแก่น28/2/2561
14881รพ.สต.โคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่น28/2/2561
04423รพ.สต.สวนหม่อนมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04425รพ.สต.หนองแปนมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04426รพ.สต.โพนเพ็กมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
13903รพ.สต.บ้านกอกมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04435รพ.สต.บ้านโนนข่าชนบทขอนแก่น28/2/2561
04455รพ.สต.กระนวนซำสูงขอนแก่น28/2/2561
04456รพ.สต.คำแมดซำสูงขอนแก่น28/2/2561
04458รพ.สต.คูคำซำสูงขอนแก่น28/2/2561
04457รพ.สต.บ้านโนนซำสูงขอนแก่น28/2/2561
04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯเวียงเก่าขอนแก่น28/2/2561
04415รพ.สต.เขาน้อยเวียงเก่าขอนแก่น28/2/2561
04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าขอนแก่น28/2/2561
04931รพ.สต.บ้านป่าข่างแกดำมหาสารคาม28/2/2561
04932รพ.สต.บ้านโคกไร่แกดำมหาสารคาม28/2/2561
04934รพ.สต.บ้านยางใหญ่โกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04935รพ.สต.บ้านวังยาวโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04936รพ.สต.บ้านหนองสระพังโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04938รพ.สต.บ้านแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04939รพ.สต.บ้านขิงแคงโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04941รพ.สต.บ้านหนองผือโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04944รพ.สต.บ้านเขื่อนโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05014รพ.สต.บ้านดงยางน้อยพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05018รพ.สต.บ้านสำโรงพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05024รพ.สต.บ้านเมืองเตาพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05030รพ.สต.บ้านสระบากพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05013รพ.สต.บ้านดอนติ้วพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05015รพ.สต.บ้านดอนหมีพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05016รพ.สต.บ้านเม็กคำพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05017รพ.สต.บ้านแก่นท้าวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05019รพ.สต.บ้านนาสีนวลพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05020รพ.สต.บ้านหนองบะพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05021รพ.สต.บ้านโนนม่วงพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05022รพ.สต.บ้านดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05023รพ.สต.บ้านโนนจานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
13937รพ.สต.บ้านเขวาทุ่งพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04984รพ.สต.บ้านบ่อใหญ่บรบือมหาสารคาม28/2/2561
04985รพ.สต.บ้านหัวหนองบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04986รพ.สต.บ้านดงมันบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04987รพ.สต.บ้านเหล่ายาวบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04988รพ.สต.บ้านโนนราษีบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04989รพ.สต.บ้านเหล่าตามาบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04990รพ.สต.บ้านโนนทองบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04991รพ.สต.บ้านหนองจิกบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04992รพ.สต.บ้านดอนบมบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04993รพ.สต.บ้านบัวมาศบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04994รพ.สต.บ้านหนองคูขาดบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04995รพ.สต.บ้านโสกภาราบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04945รพ.สต.บ้านท่าเดื่อโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05025รพ.สต.บ้านหนองแกพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05027รพ.สต.บ้านหนองระเวียงพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05028รพ.สต.บ้านหนองหว้าเฒ่าพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05029รพ.สต.บ้านสระแคนพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05031รพ.สต.บ้านเมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04996รพ.สต.บ้านวังปลาโดบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04997รพ.สต.บ้านบกพร้าวบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04998รพ.สต.บ้านหนองโกบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04999รพ.สต.บ้านเปลือยบรบือมหาสารคาม28/2/2561
05000รพ.สต.บ้านหนองขามบรบือมหาสารคาม28/2/2561
04946รพ.สต.บ้านโพนงามโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04947รพ.สต.บ้านดอนจำปาโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04949รพ.สต.บ้านแห่ใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04950รพ.สต.บ้านโพนทองโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04940รพ.สต.บ้านดู่เหนือโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04951รพ.สต.บ้านหนองกุงโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04952รพ.สต.บ้านเลิงใต้โกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04953รพ.สต.บ้านดอนกลางโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
05050รพ.สต.บ้านหนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม28/2/2561
05074รพ.สต.บ้านเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม28/2/2561
05077รพ.สต.บ้านหนองแสงกุดรังมหาสารคาม28/2/2561
05110รพ.สต.บ้านตาจ่อยปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05111รพ.สต.บ้านดู่ – ฝายใหญ่ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05112รพ.สต.บ้านสวนปอปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05113รพ.สต.บ้านสามขาปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05114รพ.สต.บ้านจานใต้ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05115รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05116รพ.สต.บ้านน้ำคำปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05117รพ.สต.บ้านสระบัวปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05118รพ.สต.บ้านบัวขาวปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05119รพ.สต.บ้านหนองส่วยปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05220รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้าเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05221รพ.สต.บ้านหนองจอกเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05222รพ.สต.บ้านนาวีเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05224รพ.สต.บ้านสะอาดนาดีเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05225รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่เสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05232รพ.สต.บ้านตาหยวกสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05233รพ.สต.บ้านดอนดู่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05234รพ.สต.บ้านน้ำคำสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05280รพ.สต.บ้านคุยขนวนเชียงขวัญร้อยเอ็ด28/2/2561
05281รพ.สต.บ้านพลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด28/2/2561
05284รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคีเชียงขวัญร้อยเอ็ด28/2/2561
05285รพ.สต.บ้านไผ่เชียงขวัญร้อยเอ็ด28/2/2561
13948รพ.สต.บ้านดอนชัยธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05132รพ.สต.บ้านคางฮุงธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05209รพ.สต.บ้านป่าขีเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05210รพ.สต.บ้านกกทันเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05211รพ.สต.บ้านท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05212รพ.สต.บ้านสะทอนเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05214รพ.สต.บ้านหนองฟ้าเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05215รพ.สต.บ้านนาโพธิ์เสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05216รพ.สต.บ้านหวายเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05217รพ.สต.บ้านมะหรี่เสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05218รพ.สต.บ้านนาทมเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05219รพ.สต.บ้านดงหวายเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05134รพ.สต.บ้านหนองไผ่ธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05136รพ.สต.บ้านปรางค์กู่ธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05139รพ.สต.บ้านหนองบั่วธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05135รพ.สต.บ้านอุ่มเม้าธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05141รพ.สต.บ้านดอนงัวธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05143รพ.สต.บ้านเมืองน้อยธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
05144รพ.สต.บ้านขามธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/2/2561
13946รพ.สต.บ้านขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05109รพ.สต.บ้านดอกล้ำปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด28/2/2561
05208รพ.สต.บ้านนาเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
13959รพ.สต.บ้านดอนกลอยหนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
13961รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์หนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
05290รพ.สต.บ้านขมิ้นหนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
05120รพ.สต.บ้านข่าใหญ่จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
05121รพ.สต.บ้านเมืองหงษ์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
14842รพ.สต.บ้านป่ายางชุมสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
13954รพ.สต.บ้านเก่าน้อยสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05226รพ.สต.บ้านยางเลิงสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05227รพ.สต.บ้านนาใหญ่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05228รพ.สต.บ้านสองชั้นสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05253รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่านอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05258รพ.สต.หนองตาโฮมอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05257รพ.สต.บ้านหนองบัวอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05255รพ.สต.บ้านหนองแฮดอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05251รพ.สต.บ้านหน่อมอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05250รพ.สต.บ้านแจ้งอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05249รพ.สต.บ้านโพนเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
13955รพ.สต.บ้านน้ำคำอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05252รพ.สต.บ้านสีสวาดอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05254รพ.สต.บ้านหนองขามอาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05259รพ.สต.บ้านยางเฌออาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05260รพ.สต.บ้านดู่อาจสามารถร้อยเอ็ด28/2/2561
05237รพ.สต.บ้านจานเตยสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05239รพ.สต.บ้านหนองจานสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
13957รพ.สต.บ้านกอกแก้วจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05273รพ.สต.บ้านพยอมจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05274รพ.สต.บ้านหนองบัวรองจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05277รพ.สต.บ้านเปลือยตาลจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05278รพ.สต.บ้านยางใหญ่จังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05279รพ.สต.บ้านอนามัยจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05261รพ.สต.บ้านชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด28/2/2561
05262รพ.สต.บ้านโคกสีเมยวดีร้อยเอ็ด28/2/2561
05264รพ.สต.บ้านคำนางตุ้มเมยวดีร้อยเอ็ด28/2/2561
05265รพ.สต.บ้านชมสะอาดเมยวดีร้อยเอ็ด28/2/2561
05124รพ.สต.บ้านดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
05126รพ.สต.บ้านป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
05127รพ.สต.บ้านร่องคำจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
05129รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
05131รพ.สต.บ้านศรีโคตรจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด28/2/2561
14843รพ.สต.บ้านโพนดวนโพนทรายร้อยเอ็ด28/2/2561
05189รพ.สต.บ้านฉวะหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05191รพ.สต.บ้านบึงงามหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05192รพ.สต.บ้านหนองคำหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05193รพ.สต.บ้านโนนสว่างหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05194รพ.สต.บ้านหนองหว้าหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05195รพ.สต.บ้านคำโพนสูงหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05196รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์หนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05197รพ.สต.บ้านหนองขุ่นหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05198รพ.สต.บ้านดงบังหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05199รพ.สต.บ้านกุดขุ่นหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05200รพ.สต.บ้านโคกกลางหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05201รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญหนองพอกร้อยเอ็ด28/2/2561
05245รพ.สต.บ้านเกาะแก้วโพนทรายร้อยเอ็ด28/2/2561
05246รพ.สต.บ้านศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด28/2/2561
05095รพ.สต.บ้านเมืองบัวเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด28/2/2561
05229รพ.สต.บ้านหนองควายอีน้อยสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05230รพ.สต.บ้านตากแดดสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05231รพ.สต.บ้านเปลือยน้อยสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05235รพ.สต.บ้านหนองแวงสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05236รพ.สต.บ้านคำพรินทร์สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05238รพ.สต.บ้านหนองเม็กสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05137รพ.สต.บ้านบัวหลวงทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด28/2/2561
05138รพ.สต.บ้านหวายหลึมทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด28/2/2561
05145รพ.สต.บ้านนาชมพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05146รพ.สต.บ้านดอนแดงพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05147รพ.สต.บ้านกุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05148รพ.สต.บ้านหนองทัพไทยพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05149รพ.สต.บ้านหัวนาพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05150รพ.สต.บ้านโพธิ์ใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05152รพ.สต.บ้านคำแดงพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05153รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05154รพ.สต.บ้านนานวลพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05155รพ.สต.บ้านคำไฮพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05156รพ.สต.บ้านสระแก้วพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
05157รพ.สต.บ้านค้อใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
13962รพ.สต.บ้านจานทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด28/2/2561
13949รพ.สต.บ้านหนองบัวพนมไพรร้อยเอ็ด28/2/2561
13956รพ.สต.บ้านบากโดนน้อยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด28/2/2561
05271รพ.สต.บ้านโพธิ์สัยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด28/2/2561
05267รพ.สต.บ้านเมืองเปลือยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด28/2/2561
05289รพ.สต.บ้านวารีเกษมหนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
05288รพ.สต.บ้านสาวแหหนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
13960รพ.สต.บ้านหนองไศลหนองฮีร้อยเอ็ด28/2/2561
13943รพ.สต.บ้านคานหักเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05080รพ.สต.บ้านโนนสว่างเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05079รพ.สต.บ้านแก่นทรายเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05082รพ.สต.บ้านนาโพธิ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05083รพ.สต.บ้านแมตเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05084รพ.สต.บ้านสังข์ – สงยางเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านสีแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
23919รพ.สต.บ้านหนองนาสร้างเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05086รพ.สต.บ้านปอภารเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05087รพ.สต.บ้านโนนรังเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05088รพ.สต.บ้านซ้งเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05089รพ.สต.บ้านเกล็ดหลิ่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05090รพ.สต.บ้านแวงเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05091รพ.สต.บ้านหนองจิกเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05092รพ.สต.บ้านแคนเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05094รพ.สต.บ้านเมืองทองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
13951รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคีเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
13952รพ.สต.บ้านหัวคูเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05203รพ.สต.บ้านพันขางเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05204รพ.สต.บ้านกุดแข้เสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05206รพ.สต.บ้านไค่นุ่นเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
05207รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคีเสลภูมิร้อยเอ็ด28/2/2561
13958รพ.สต.บ้านแซงแหลม แสนชาติจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05093รพ.สต.บ้านโนนหัวตาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05081รพ.สต.บ้านขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด28/2/2561
05268รพ.สต.หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด28/2/2561
05142รพ.สต.เทอดไทยทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด28/2/2561
05248รพ.สต.ดอนสัมพันธ์โพนทรายร้อยเอ็ด28/2/2561
05275รพ.สต.บ้านม่วงน้ำจังหารร้อยเอ็ด28/2/2561
05282รพ.สต.บ้านวังยาวเชียงขวัญร้อยเอ็ด28/2/2561
05026รพ.สต.บ้านมะโบ่พยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04942รพ.สต.บ้านโนนเมืองโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/2/2561
04437รพ.สต.บ้านหัวนากลางชนบทขอนแก่น28/2/2561
04436รพ.สต.ห้วยแกชนบทขอนแก่น28/2/2561
04928รพ.สต.บ้านวังแสงแกดำมหาสารคาม28/2/2561
04927รพ.สต.บ้านเหล่าจั่นนาภูแกดำมหาสารคาม28/2/2561
04432รพ.สต.ท่าศาลามัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04431รพ.สต.นางามมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04430รพ.สต.นาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลืองมัญจาคีรีขอนแก่น28/2/2561
04439รพ.สต.บ้านดอนดู่ชนบทขอนแก่น28/2/2561
04433รพ.สต.บ้านนาผายชนบทขอนแก่น28/2/2561
04299รพ.สต.นาหนองทุ่มชุมแพขอนแก่น28/2/2561
05430รพ.สต.บ้านจานสามชัยกาฬสินธุ์28/2/2561
05403รพ.สต.ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์28/2/2561
05440รพ.สต.ดงเจริญดอนจานกาฬสินธุ์28/2/2561
05338รพ.สต.จุมจังกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์28/2/2561
05368รพ.สต.บ้านขามยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05371รพ.สต.ปอแดงยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05359รพ.สต.บ้านตูมยางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05369รพ.สต.บ้านโคกสียางตลาดกาฬสินธุ์28/2/2561
05003รพ.สต.หนองแดงนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
04943รพ.สต.บ้านยางสินไชยโกสุมพิสัยมหาสารคาม30/4/2561
05067รพ.สต.บ้านสุขสำราญยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
04933รพ.สต.บ้านโนนภิบาลแกดำมหาสารคาม30/4/2561
05070รพ.สต.บ้านหนองแวงยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
05068รพ.สต.บ้านพังคียางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
05007รพ.สต.บ้านปอพานนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
04963รพ.สต.บ้านขีกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04979รพ.สต.บ้านศรีสว่างชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
04982รพ.สต.บ้านโพนเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
04916รพ.สต.ดอนหว่านเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04978รพ.สต.บ้านเสือเฒ่าเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
04921รพ.สต.บ้านลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05057รพ.สต.บ้านนาฝายนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
05053รพ.สต.บ้านหนองแต้น้อยนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04980รพ.สต.ดอนสวรรค์ชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
04911รพ.สต.เชียงเทียนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05066รพ.สต.บ้านโนนรังยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
05061รพ.สต.บ้านโพธิ์ทองนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04966รพ.สต.บ้านไส้จ่อกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
05004รพ.สต.หนองบัวแดงนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
05033รพ.สต.บ้านหนองแวงวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05078รพ.สต.บ้านหัวนากุดรังมหาสารคาม30/4/2561
05054รพ.สต.เหล่าจั่นนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04983รพ.สต.เหล่าบัวบานเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
04981รพ.สต.หนองกุงชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
05062รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
04974รพ.สต.บ้านขามเปี้ยเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
05010รพ.สต.หัวเข่าแตกนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
04926รพ.สต.โคกบัวค้อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04955รพ.สต.บ้านมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04923รพ.สต.บ้านหัวนาคำเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05055รพ.สต.ดงบังนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
05006รพ.สต.บ้านหนองโพธิ์นาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
05071รพ.สต.บ้านกุดรังกุดรังมหาสารคาม30/4/2561
13938รพ.สต.บ้านโพธิ์วาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05059รพ.สต.บ้านดอนดู่นาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04972รพ.สต.หนองแวงเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
05058รพ.สต.หัวดงนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04930รพ.สต.บ้านตาหลุงแกดำมหาสารคาม30/4/2561
04918รพ.สต.บ้านหนองจิกเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04965รพ.สต.ศรีสุขกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04960รพ.สต.บ้านนาสีนวนกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
05076รพ.สต.ห้วยแคนกุดรังมหาสารคาม30/4/2561
05063รพ.สต.บ้านเหล่าหมากคำยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
04968รพ.สต.บ้านชื่นขมชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
04959รพ.สต.บ้านหนองอุ่มกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
05040รพ.สต.บ้านแคนวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05056รพ.สต.บ้านแดงโพงนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
05036รพ.สต.บ้านดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05042รพ.สต.บ้านงัวบาวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
13936รพ.สต.บ้านโนนเพ็กเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05064รพ.สต.บ้านดงแคนยางสีสุราชมหาสารคาม30/4/2561
05037รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัยวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05047รพ.สต.บ้านบูรพาสามัคคีวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05045รพ.สต.บ้านหนองไผ่วาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05032รพ.สต.บ้านโนนวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
04973รพ.สต.บ้านแฝกเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
11748รพ.สต.บ้านหนองผงนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
05035รพ.สต.บ้านเสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05075รพ.สต.หนองแวงกุดรังมหาสารคาม30/4/2561
13940รพ.สต.บ้านนาเลาวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
04964รพ.สต.บ้านบุ่งเบากันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
13941รพ.สต.กู่โนนเมืองนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
04977รพ.สต.โนนสูงเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
04956รพ.สต.บ้านเปลือยน้ำกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04915รพ.สต.โคกก่อเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05034รพ.สต.บ้านหนองกุงวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05041รพ.สต.บ้านหัวนาไทยวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
04958รพ.สต.บ้านหัวขัวกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
05039รพ.สต.บ้านวังปทุมวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05038รพ.สต.บ้านชาดวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
04969รพ.สต.บ้านโคกกลางชื่นชมมหาสารคาม30/4/2561
04962รพ.สต.บ้านมะกอกกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04957รพ.สต.ท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04929รพ.สต.บ้านหนองบัวแกดำมหาสารคาม30/4/2561
04917รพ.สต.บ้านเกิ้งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04970รพ.สต.หนองซอนเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
05002รพ.สต.บ้านสำโรงนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
05073รพ.สต.บ้านหนองแหนกุดรังมหาสารคาม30/4/2561
04912รพ.สต.เขวาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05051รพ.สต.บ้านทองหลางวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05046รพ.สต.บ้านดอนมันน้ำวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05044รพ.สต.นาข่าวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05048รพ.สต.บ้านประชาอาสาวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
05043รพ.สต.บ้านหนองหว้าวาปีปทุมมหาสารคาม30/4/2561
04925รพ.สต.หนองโนเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04920รพ.สต.บ้านโนนแต้เมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
04976รพ.สต.บ้านแบกเชียงยืนมหาสารคาม30/4/2561
05008รพ.สต.หนองสระนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
04954รพ.สต.บ้านสระกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
04924รพ.สต.ห้วยแอ่งเมืองมหาสารคามมหาสารคาม30/4/2561
05072รพ.สต.บ้านนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม30/4/2561
05001รพ.สต.นหนองม่วงนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
04961รพ.สต.ขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม30/4/2561
05060รพ.สต.ดงยางนาดูนมหาสารคาม30/4/2561
05009รพ.สต.บ้านหนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม30/4/2561
05168รพ.สต.บ้านนาอุ่มโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05179รพ.สต.บ้านสองห้องโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05174รพ.สต.บ้านอุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05167รพ.สต.บ้านโพนทองน้อยโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05184รพ.สต.บ้านสะอาดโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด30/4/2561
05175รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนินโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05164รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์โพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05185รพ.สต.คำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด30/4/2561
05170รพ.สต.บ้านโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05354รพ.สต.บ้านหนองผือเขาวงกาฬสินธุ์30/4/2561
05355รพ.สต.โพนสว่างเขาวงกาฬสินธุ์30/4/2561
05353รพ.สต.นาตาหลิ่วเขาวงกาฬสินธุ์30/4/2561
04464รพ.สต.กุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น30/4/2561
04444รพ.สต.เขาสวนกวางเขาสวนกวางขอนแก่น30/4/2561
04280รพ.สต.บ้านโต้นพระยืนขอนแก่น30/4/2561
04448รพ.สต.บ้านป่าเปือยเขาสวนกวางขอนแก่น30/4/2561
04254รพ.สต.เมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น30/4/2561
04416รพ.สต.หนองกุงธนสารภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04304รพ.สต.ไชยสอชุมแพขอนแก่น30/4/2561
04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่น้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04419รพ.สต.ทุ่งชมพูภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04336รพ.สต.บ้านหนองหว้าน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04319รพ.สต.บ้านซำจำปาสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04445รพ.สต.ดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น30/4/2561
04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04411รพ.สต.หว้าทองภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04317รพ.สต.หนองแดงสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04478รพ.สต.เปือยใหญ่โนนศิลาขอนแก่น30/4/2561
04323รพ.สต.ภูห่านสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อมหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04328รพ.สต.บ้านคำบงน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04316รพ.สต.ซำยางสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04274รพ.สต.ป่าหวายนั่งบ้านฝางขอนแก่น30/4/2561
04403รพ.สต.ดอนดู่หนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04324รพ.สต.น้ำพองน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04459รพ.สต.ห้วยเตยซำสูงขอนแก่น30/4/2561
13900รพ.สต.บ้านศรีสุขสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04360รพ.สต.เมืองเพียบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04376รพ.สต.หนองมะเขือพลขอนแก่น30/4/2561
04402รพ.สต.หนองเม็กหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือกบ้านแฮดขอนแก่น30/4/2561
04401รพ.สต.สำโรงหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04466รพ.สต.บ้านโคกหนองนาคำขอนแก่น30/4/2561
04461รพ.สต.โพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น30/4/2561
04314รพ.สต.บ้านนาจานสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04327รพ.สต.บัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระพลขอนแก่น30/4/2561
04463รพ.สต.นาแพงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น30/4/2561
04407รพ.สต.วังหินหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04399รพ.สต.โนนธาตุหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04447รพ.สต.นางิ้วเขาสวนกวางขอนแก่น30/4/2561
04405รพ.สต.หันโจดหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04385รพ.สต.หัวทุ่งพลขอนแก่น30/4/2561
04460รพ.สต.บ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น30/4/2561
04339รพ.สต.กุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04369รพ.สต.หัวหนองบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04318รพ.สต.บ้านอ่างทองสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04413รพ.สต.นาชุมแสงภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04404รพ.สต.ดงเค็งหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04465รพ.สต.บ้านหนองแวงหนองนาคำขอนแก่น30/4/2561
04335รพ.สต.ทรายมูลน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04383รพ.สต.โนนข่าพลขอนแก่น30/4/2561
04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น30/4/2561
04322รพ.สต.บ้านใหม่สีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04390รพ.สต.โนนสะอาดแวงใหญ่ขอนแก่น30/4/2561
04340รพ.สต.โคกสูงอุบลรัตน์ขอนแก่น30/4/2561
04386รพ.สต.ดอนฉิมแวงใหญ่ขอนแก่น30/4/2561
04467รพ.สต.ขนวนหนองนาคำขอนแก่น30/4/2561
04355รพ.สต.น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น30/4/2561
04326รพ.สต.หนองกุงน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งามสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04281รพ.สต.หนองแวงพระยืนขอนแก่น30/4/2561
04329รพ.สต.ม่วงหวานน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04398รพ.สต.บ้านโนนแต้หนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04406รพ.สต.ดอนดั่งหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04269รพ.สต.บ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น30/4/2561
04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้นบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04337รพ.สต.ท่ากระเสริมน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04265รพ.สต.ดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น30/4/2561
04282รพ.สต.ขามป้อมพระยืนขอนแก่น30/4/2561
04388รพ.สต.ใหม่นาเพียงแวงใหญ่ขอนแก่น30/4/2561
04477รพ.สต.บ้านหันโนนศิลาขอนแก่น30/4/2561
04412รพ.สต.กุดขอนแก่นภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04331รพ.สต.บ้านขามน้ำพองขอนแก่น30/4/2561
04451รพ.สต.บ้านท่าขามภูผาม่านขอนแก่น30/4/2561
04255รพ.สต.บ้านดอนบมเมืองขอนแก่นขอนแก่น30/4/2561
04279รพ.สต.พระบุพระยืนขอนแก่น30/4/2561
04450รพ.สต.โนนคอมภูผาม่านขอนแก่น30/4/2561
04418รพ.สต.สงเปือยภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04370รพ.สต.วังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น30/4/2561
04479รพ.สต.หนองปลาหมอโนนศิลาขอนแก่น30/4/2561
04364รพ.สต.ภูเหล็กบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอยพลขอนแก่น30/4/2561
04400รพ.สต.ตะกั่วป่าหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04397รพ.สต.คึมชาดหนองสองห้องขอนแก่น30/4/2561
04312รพ.สต.สีชมพูสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
04384รพ.สต.โสกนกเต็นพลขอนแก่น30/4/2561
04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมีเมืองขอนแก่นขอนแก่น30/4/2561
04421รพ.สต.บ้านดินดำภูเวียงขอนแก่น30/4/2561
04362รพ.สต.บ้านลานบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04368รพ.สต.บ้านนาโนบ้านไผ่ขอนแก่น30/4/2561
04321รพ.สต.บ้านเทพชมพูสีชมพูขอนแก่น30/4/2561
05140รพ.สต.บ้านมะบ้าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด30/4/2561
05159รพ.สต.บ้านหนองแสงทุ่งโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05171รพ.สต.บ้านงิ้วเหนือโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05178รพ.สต.บ้านวังม่วยโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05165รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่โพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05182รพ.สต.บัวคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด30/4/2561
05161รพ.สต.บ้านดงกลางโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05173รพ.สต.บ้านจุมจังโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
13953รพ.สต.บ้านสระโพนทองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด30/4/2561
05172รพ.สต.บ้านป้องโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05181รพ.สต.เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด30/4/2561
13947รพ.สต.ราชธานีธวัชบุรีร้อยเอ็ด30/4/2561
05160รพ.สต.บ้านโคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด30/4/2561
05272รพ.สต.บ้านโนนน้ำเงินศรีสมเด็จร้อยเอ็ด8/5/2561
05266รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด8/5/2561
04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนาสีชมพูขอนแก่น28/5/2561
04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์สีชมพูขอนแก่น28/5/2561
04375รพ.สต.เก่างิ้วพลขอนแก่น28/5/2561
04382รพ.สต.ลอมคอมพลขอนแก่น28/5/2561
04417รพ.สต.หนองกุงเซินภูเวียงขอนแก่น28/5/2561
04937รพ.สต.บ้านโนนพยอมโกสุมพิสัยมหาสารคาม28/5/2561
04975รพ.สต.บ้านหนองบุญชูเชียงยืนมหาสารคาม28/5/2561
05270รพ.สต.บ้านสนามชัยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด28/5/2561
04325รพ.สต.วังชัยน้ำพองขอนแก่น8/6/2561
04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่น้ำพองขอนแก่น8/6/2561
04334รพ.สต.บัวเงินน้ำพองขอนแก่น8/6/2561
04338รพ.สต.กุดพังทุยน้ำพองขอนแก่น8/6/2561
04378รพ.สต.เพ็กใหญ่พลขอนแก่น8/6/2561
04422รพ.สต.บ้านกุดดุกภูเวียงขอนแก่น8/6/2561
04967รพ.สต.บ้านยางกันทรวิชัยมหาสารคาม8/6/2561
05052รพ.สต.บ้านหนองไผ่นาดูนมหาสารคาม8/6/2561
05065รพ.สต.บ้านบุ้งง้าวยางสีสุราชมหาสารคาม8/6/2561
05069รพ.สต.บ้านหนองบัวสันตุยางสีสุราชมหาสารคาม8/6/2561
05187รพ.สต.บ้านดอนเจริญโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด8/6/2561
05436รพ.สต.บ้านหว้านพัฒนานาคูกาฬสินธุ์8/6/2561
04414รพ.สต.นาหว้าภูเวียงขอนแก่น8/6/2561
11749รพ.สต.บ้านดงจานยางสีสุราชมหาสารคาม8/6/2561
04409รพ.สต.บ้านเรือภูเวียงขอนแก่น28/6/2561
04440รพ.สต.ศรีบุญเรืองชนบทขอนแก่น28/6/2561
04443รพ.สต.ปอแดงชนบทขอนแก่น28/6/2561
05005รพ.สต.บ้านหัวหนองคูนาเชือกมหาสารคาม28/6/2561
05012รพ.สต.บ้านปลาขาวนาเชือกมหาสารคาม28/6/2561
05049รพ.สต.บ้านหนองเสือวาปีปทุมมหาสารคาม28/6/2561
05133รพ.สต.บ้านจอมพลธวัชบุรีร้อยเอ็ด28/6/2561
05151รพ.สต.บ้านวารีอุดมพนมไพรร้อยเอ็ด28/6/2561
05158รพ.สต.บ้านศาลาพนมไพรร้อยเอ็ด28/6/2561
05166รพ.สต.บ้านบะตะกาโพนทองร้อยเอ็ด28/6/2561
05169รพ.สต.บ้านบะเคโพนทองร้อยเอ็ด28/6/2561
05176รพ.สต.บ้านบึงงามโพนทองร้อยเอ็ด28/6/2561
05188รพ.สต.บ้านหนองนกทาโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด28/6/2561
05223รพ.สต.บ้านบะหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด28/6/2561
05247รพ.สต.บ้านยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด28/6/2561
05276รพ.สต.บ้านท่าลาดจังหารร้อยเอ็ด28/6/2561
14844รพ.สต.บ้านบากจังหารร้อยเอ็ด28/6/2561
05163รพ.สต.บ้านหนองกุงโพนทองร้อยเอ็ด28/6/2561
05213รพ.สต.บ้านขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ด28/6/2561
04396รพ.สต.หนองสองห้องหนองสองห้องขอนแก่น9/7/2561
05162รพ.สต.บ้านนาแพงโพนทองร้อยเอ็ด9/7/2561
05205รพ.สต.บ้านโนนสนามเสลภูมิร้อยเอ็ด9/7/2561
05394รพ.สต.บ้านนาตาลคำม่วงกาฬสินธุ์9/7/2561
04387รพ.สต.บ้านหนองแดงแวงใหญ่ขอนแก่น9/7/2561
05011รพ.สต.บ้านหนองกุงนาเชือกมหาสารคาม26/7/2561
04391รพ.สต.ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น8/8/2561
04392รพ.สต.ท่านางแนวแวงน้อยขอนแก่น8/8/2561
04393รพ.สต.ละหานนาแวงน้อยขอนแก่น8/8/2561
04394รพ.สต.ท่าวัดแวงน้อยขอนแก่น8/8/2561
04395รพ.สต.ทางขวางแวงน้อยขอนแก่น8/8/2561
04913รพ.สต.บ้านท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/8/2561
04919รพ.สต.บ้านอุปราชเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/8/2561
23564ศูนย์แพทย์ชุมชน สามัคคีเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/8/2561
23565ศูนย์แพทย์ชุมชน อุทัยทิศเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/8/2561
24701ศูนย์แพทย์ ราชภัฏศรีสวัสดิ์มหาสารคามเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/8/2561
13901รพ.สต.สะอาดน้ำพองขอนแก่น8/8/2561
04914รพ.สต.บ้านหนองแวงเมืองมหาสารคามมหาสารคาม28/8/2561
04292รพ.สต.กุดกว้างหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04283รพ.สต.หนองเรือหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่หนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04285รพ.สต.บ้านเม็งหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04286รพ.สต.บ้านกงหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04287รพ.สต.ยางคำหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04288รพ.สต.จระเข้หนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04289รพ.สต.โนนทองหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04293รพ.สต.โนนทันหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04294รพ.สต.โนนสะอาดหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์หนองเรือขอนแก่น26/11/2561
04296รพ.สต.บ้านผือหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
13898รพ.สต.บ้านหว้าหนองเรือขอนแก่น26/11/2561
05240รพ.สต.บ้านผำเมืองสรวงร้อยเอ็ด26/11/2561
05241รพ.สต.บ้านหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด26/11/2561
05244รพ.สต.บ้านหนองยางเมืองสรวงร้อยเอ็ด26/11/2561
14428ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8/2/2562
05263รพ.สต.บ้านบุ่งเลิศเมยวดีร้อยเอ็ด28/3/2562
04248รพ.สต.สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04249รพ.สต.บ้านโคกเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04250รพ.สต.โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04252รพ.สต.ท่าพระเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04253รพ.สต.บ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04256รพ.สต.บ้านผือเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04257รพ.สต.พระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04258รพ.สต.สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04259รพ.สต.บ้านโนนรังเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04260รพ.สต.บ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04261รพ.สต.บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04262รพ.สต.บ้านซำจานเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04263รพ.สต.แดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04264รพ.สต.ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรกเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04267รพ.สต.บ้านโนนม่วงเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04268รพ.สต.ศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04270รพ.สต.หนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04271รพ.สต.บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04272รพ.สต.โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่งเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุงเมืองขอนแก่นขอนแก่น28/8/2562
04365รพ.สต.ป่าปอบ้านไผ่ขอนแก่น28/10/2562
04366รพ.สต.หินตั้งบ้านไผ่ขอนแก่น28/10/2562
04367รพ.สต.หนองน้ำใสบ้านไผ่ขอนแก่น28/10/2562
05256รพ.สต.บ้านรวมไทยอาจสามารถร้อยเอ็ด28/10/2562
12414ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นเมืองขอนแก่นขอนแก่น7/1/2563
04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์มัญจาคีรีขอนแก่น11/3/2563
04428รพ.สต.คำแคนมัญจาคีรีขอนแก่น11/3/2563
15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่กระนวนขอนแก่น25/2/2564
04389รพ.สต.โนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น25/2/2564
04343รพ.สต.นาคำอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
04341รพ.สต.บ้านดงอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
04345รพ.สต.ทุ่งโป่งอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลายอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์อุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
14884รพ.สต.บ้านห้วยยางอุบลรัตน์ขอนแก่น25/2/2564
05286รพ.สต.บ้านศรีจันทร์เชียงขวัญร้อยเอ็ด25/2/2564
04354รพ.สต.หนองโนกระนวนขอนแก่น25/2/2564
04379รพ.สต.โคกสง่าพลขอนแก่น25/2/2564
04374รพ.สต.โจดหนองแกพลขอนแก่น25/2/2564
04373รพ.สต.เมืองพลพลขอนแก่น25/2/2564
04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้าพลขอนแก่น25/2/2564
04275รพ.สต.โนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น29/3/2564
04277รพ.สต.ป่ามะนาวบ้านฝางขอนแก่น29/3/2564
04347รพ.สต.บ้านหนองโองกระนวนขอนแก่น29/3/2564
04348รพ.สต.ห้วยโจดกระนวนขอนแก่น29/3/2564
04349รพ.สต.บ้านโนนสังกระนวนขอนแก่น29/3/2564
04353รพ.สต.ดูนสาดกระนวนขอนแก่น29/3/2564
04356รพ.สต.หัวนาคำกระนวนขอนแก่น29/3/2564
04475รพ.สต.โนนศิลาโนนศิลาขอนแก่น29/3/2564
04476รพ.สต.บ้านวังยาวโนนศิลาขอนแก่น29/3/2564
05242รพ.สต.บ้านข่อยเมืองสรวงร้อยเอ็ด29/3/2564
05243รพ.สต.บ้านสูงยาง ต.คูเมืองเมืองสรวงร้อยเอ็ด29/3/2564
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ออกเยี่ยมรพ.ซำสูง วันที่ 29 ธ.ค. 2563
Next post กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564